Ak sa v najbližších dňoch nedohodnú zdravotné poisťovne so záchranármi, nebude mať kto prevážať ani len pacientov medzi nemocnicami či na plánované vyšetrenia. Tvrdí to Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS). Dokonca zdôrazňuje, že už mesiace sa o pacientov starajú z vlastných zdrojov.

Na Slovensku pôsobí do šesťdesiat prevádzkovateľov ambulancií dopravnej zdravotnej služby. Ich služby využívajú najmä imobilní či chronicky chorí pacienti, pacienti prepustení z nemocníc, ktorí sa nemajú ako dostať domov.

Negatívny vývoj rokovaní so zdravotnými poisťovňami o zmluvách môže spôsobiť, že v priebehu najbližších dní budú výrazne obmedzené prevozy pacientov dopravnými zdravotnými službami v rámci celého Slovenska.

Výrazný nárast cien pohonných hmôt, mzdových nákladov a energií je pre väčšinu prevádzkovateľov dopravných zdravotných služieb neudržateľný.

„Aj napriek opakovaným diskusiám s predstaviteľmi zdravotných poisťovní sú nové podmienky pre dopravcov neakceptovateľné,“ uviedol podpredseda asociácie Ernest Caban. ADZS preto vyzýva zdravotné poisťovne, aby začali urýchlene konať a ponúkli zdravotným dopravcom adekvátne zmluvné podmienky a zabránili tak kolapsu sektora.

„Ak by sme museli zredukovať počty prevozov, ľudia sa nebudú mať ako dostať na plánované vyšetrenia alebo na operácie do nemocníc,“ vyjadril sa predseda ADZS Michal Bahelka a vyslovil nádej, že štát túto situáciu nedopustí a predstavitelia zdravotných poisťovní prídu s návrhom podmienok, ktoré nebudú pre dopravcov likvidačné. Denne prevážajú tisícky pacientov. Od poisťovní požaduje asociácia navýšenie platieb o dve percentá, ktoré sú aj rozpočtované pre dopravné zdravotné služby.

„Ešte stále prebiehajú rokovania medzi zdravotnými poisťovňami a dopravnými zdravotnými službami, preto odpovede na akékoľvek otázky o možnom obmedzení prevozov pacientov by boli nateraz špekulatívne,“ reagovala Martina Holecová, hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

SITA

By Archa21