WebMin

GDPR

Pravidlá ochrany osobných údajov Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. resp. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Prevádzkovateľ Internetová stránka…

Kontakt

Občianske združenie Spolok Archa Predsedkyňa OZ: Doc. Darina HavrlentováVýkonná rada: Ing. Iveta Michalíková, Doc. Darina Havrlentová, JUDr. Katarína Burdyová, Danica Skovajsová, Ing. Marian Inczinger adresa: Lediny 1649/8, 841 03 Bratislava mail: hnutie@archa21.sk…

O Arche

Archa ste vy, Archa sme my, Archa sme každý jeden z nás! Cieľom je spojiť nás všetkých na princípe zdravého rozumu, s uplatnením schopností, možností, vedomostí, zručností a prirodzenej aktivity každého…