Jednorazový príspevok pre azylantov sa má zvýšiť z 1,5 násobku na trojnásobok sumy životného minima (218,06 eura) pre jednu plnoletú osobu. Príspevok v rovnakej výške by mal dostať aj cudzinec, ktorému sa poskytla doplnková ochrana. Počíta s tým vládna novela zákona o azyle, ktorú vo štvrtok 18. marca schválil parlament. Za jej prijatie hlasovalo 80 poslancov zo 130 prítomných.

Zavádza sa aj poskytovanie nového príspevku pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, a to integračného príspevku. Bude sa poskytovať vo výške 1,75-násobku sumy životného minima s tým, že sa budú spoločne posudzovať rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. Príspevok sa bude poskytovať počas šiestich mesiacov.

Sociálne a psychologické poradenstvo a kurz kultúrnej orientácie zabezpečí podľa schváleného návrhu Ministerstvo vnútra SR aj pre žiadateľov o udelenie azylu na základe ich individuálnych potrieb. Rezort tiež navrhol skrátiť lehotu brániacu v prístupe na trh práce pre žiadateľov o udelenie azylu zo súčasných deväť mesiacov od začatia konania na šesť mesiacov.

SITA

By Archa21