Žijeme výnimočný čas. Spoločenské zmeny prebiehajú tak rýchlo, že už aj menej zainteresovaný obyvateľ Slovenska má možnosť registrovať zmeny a identifikovať ich pôvodcov. Politiku, konanie bábok v mocenskej štruktúre štátu a dôsledky ich konania sledujeme takpovediac online. Pod vplyvom narastajúceho existenčného tlaku sa aj ignoranti „prebúdzajú“ a poznávajú pravdu o zákernej zberbe, ktorá proti nám v čase mieru vedie vojnu podľa zákonov najhoršej podlosti.

Informácie o tom, čo sa v našej spoločnosti deje a kto je za čo zodpovedný, majú ľudia vďaka internetu k dispozícii a to je:

  1. problém pre mocenskú elitu,
  2. nádej na ukončenie rozvratu spoločnosti zásahom „zdola“.

Navzdory všetkému, čo počujete a vidíte o Rusku, Ukrajine, Číne, Iránu, USA a ďalších, najväčšie nebezpečenstvo nám nehrozí zvonka, ale od „našich“ psychicky a sociálne chorých a radikálnych politikov, ktorí ničia našu krajinu. Vedomo či nevedomo.

Dva roky viedli vojnu proti neexistujúcej pandémii, v čoho dôsledku zničili malých a stredných podnikateľov, o prácu priamo pripravili státisíce ľudí závislých od mesačnej mzdy. V súčasnosti vedú vojnu proti lacným energiám a vytvárajú tak situáciu, v ktorej je zničenie strednej triedy a obyvateľstva dokonávané narastajúcimi cenami benzínu a potravín.

Všetko, čoho sa „mocní“ v SR dotknú, sa zmení v katastrofálny problém. Pre nich nie. Iba pre nás. Vďaka nim sa na nás valí stagflácia, čo je súčasná ekonomická recesia a inflácia.

Ak konečne pripustíme, že dnešný sociálno-ekonomický rozvrat nie je dielom náhody alebo neschopnosti politikov, potom nám konečne docvakne, že prežívame najnebezpečnejšie obdobie svojho života.

Uvedomíme si, že vláda proti nám vedie vojnu.

By Roman