Mesačník ZEM&VEK uverejnil cez víkend na Telegrame článok s názvom Archa podvod. Tibor Rostas skutočne balancuje na hranici zákona, ak osočuje OZ lživými obvineniami. V článku, v ktorom boli zverejnené osobné údaje členov výkonnej rady uvádza, že Archa bola založená na základe sfalšovanej listiny. Keďže Tibor Rostas musel pri jej založení predložiť na Ministerstvo vnútra SR notársky overený podpis, zároveň tým tvrdí, že a) buď sfalšoval svoj podpis a úradný záznam, alebo b) jeho podpis sfalšoval jeho vlastný notár, čím sa Rostas mohol dopustiť trestného činu falšovania úradnej listiny. Alebo, existuje tretia možnosť, že si Rostas nepamätal, čo vôbec neprekvapuje, že bol u notára overiť svoj vlastný podpis. 

Archa je občianske združenie riadne registrované na Ministerstve vnútra. Spĺňa všetky podmienky registrácie, akými sú stanovy, predsedníctvo, výkonná rada, či valné zhromaždenie. Členské je riadne vedené profesionálnou účtovníčkou na účte OZ. V novembri 2021 dostali členovia možnosť sami si vytvoriť a odhlasovať smernicu o hospodárení s finančnými prostriedkami, tak aby časť išla na chod OZ a časť podľa uváženia členov. Paradoxne členovia, ktorí sa najviac ozývali kvôli členským príspevkom, sami odsabotovali smernicu o hospodárení s členskými príspevkami. Zvláštne…

Členovia, ktorí nesúhlasili s členstvom bez Rostasa dostali verejnú výzvu, aby do konca novembra požiadali o vrátenie členského, ktoré dostali okamžite vrátené. 

V uplynulom období sa nám podarilo to najdôležitejšie, oddeliť zrno od pliev a neschopní, intrigánski, zakomplexovaní jedinci sami pochopili, že v tvorivom kolektíve nadšencov nemali čo robiť. Sami združenie postupne opúšťajú, niektorí si členov odvádzajú do rôznych vlastných spolkov, ktoré presne kopírujú Archu.

OZ Archa spája niekoľko desiatok miest a obcí po celom Slovensku, od východu po západ. Jednotlivé tímy si budujú spoločne potravinové základne, alternatívne energetické zdroje, vymieňajú si skúsenosti a pomáhajú si aj fyzicky. Na stránke pravidelne uverejňujeme právne, odborné lekárske poradenstvo, uverejňujeme a podporujeme slovenských podnikateľov a ich výrobky. Organizujeme pre členov kurzy prežitia, bylinkárske, medicínske, záhradkárske kurzy  a kurzy sebaobrany.

Naša linka 211 intenzívne pracuje na informačnej platforme a systematicky tlačí úrady k vyjadreniam o protiprávnych opatreniach.

V polovici decembra OZ založilo na existujúcej stránke vlastný spravodaj. Nie nadarmo sa hovorí, kto nemá médiá, nemá slovo. Jeho malá časť je financovaná zo zdrojov Archy, väčšiu časť financujem sama z vlastných zdrojov a ďalšou významnou časťou prispela dobrovoľne ďalšia členka Archy, ktorej takto verejne ďakujem. Zvyšok je práca autorov dobrovoľníkov, počítačových odborníkov a ďalších.

Rostas vo svojom ohováračskom článku vyjadril presvedčenie, že Archa prevádzkuje spravodajský web bez čitateľov. Opak je pravdou. Spravodaj zaznamenal nečakaný úspech, boli týždne, kedy sledovanosť dosiahla takmer stotisíc čitateľov.

Neostali sme pasívni ani vo verejných občianskych záležitostiach. Za pomoci najlepších právnikov/sudcov Slovenska, bývalého ministra spravodlivosti a podpredsedu vlády JUDr. Štefana Harabina a emeritného sudcu JUDr. Jána Drgonca sme na Silvestra a Nový rok vypracovali verejné Pripomienky proti vojenskej  dohode s USA, ktoré za tri aj pol dňa získali 23 tisíc podpisov. Spolu s nimi sme vypracovali a dali do obehu petičnú akciu za referendum proti jadrovým zbraniam.

Je to málo?

A teraz sa pýtam ja, kde bol a kde je Tibor Rostas? On nerieši záchranu Slovenska. V búrlivých časoch, kedy padá na dno samostatnosť Slovenska, Slováci sa potácajú na hranici prežitia, vojna eskaluje až k možnosti použitia jadrových zbraní, Rostas namiesto celoslovenskej jednoty rieši svoje ego a neuspokojené ambície a rozbíja existujúcu platformu spolupráce.

Kde sú jeho konkrétne aktivity proti vojne?

Nie, Tibike, oháňanie sa cudzím perom ani plamennými rečami už dávno nestačí.

Dnes potrebujeme spolupatričnosť, jednotu a činy.

Ing. Iveta Michalíková

Z Telegramového kanála ZEM&VEK: