Pan ministr zdravotnictví Válek zase v televizi straší covidem a šíří nesmysly o tom, že zmizí, když se budeme očkovat. Není to pravda.

Covid tu s námi zůstane do konce lidského pokolení a každou sezónu udělá menší či větší vlnu jako to už tisíce let dělají jeho příbuzní (ostatní lidské koronaviry).

Zkusme se prosím trochu zamyslet a připomenout si důležitá fakta. Pravé neštovice nám trvalo vymýtit vakcinací deset let. Ne jeden, ne dva, ne pět. Deset. A to navzdory maximálnímu mezinárodnímu koordinovanému úsilí.

A mohlo se to povést díky tomu, že

1) nemocní byli snadno rozpoznatelní,

2) nemoc se šířila relativně pomalu,

3) měli jsme k dispozici velmi, ale opravdu VELMI efektivní vakcínu a

4) jediným hostitelem byl člověk.

Oproti tomu ti, kteří onemocní covid-19 (já osobně bych onemocnění způsobené v současné době převládající variantou SARS-CoV-2 označil spíše jako covid-22, protože je to závažností již srovnatelné s mnohými jinými respiračními infekčními onemocněními) se rozpoznávají velice špatně pro podobnost příznaků s mnoha jinými onemocněními a pro (v drtivé většině případů) mírný průběh.

Dále, covid-19 se šíří relativně velmi rychle. A konečně, současné vakcíny jsou relativně velmi málo účinné. No a jak je to s těmi přenosy mezi námi a zvířaty je také k diskusi (pamatujete na norky v Dánsku?).

Srovnání s chřipkou je částečně na místě vzhledem k podobnosti některých příznaků. Ale není ani trochu na místě vzhledem k docela odlišnému způsobu vývoje variant daných virů.

Virus chřipky umí tzv. genetický shift a genetický drift. Koronaviry toto neumí a umět nebudou (dokud to na ně někdo nějak nedokáže našroubovat v laboratoři v rámci gain-of-function výzkumu). Proto očekávám, že strach z nové varianty (pokud přijde nebo “přijde”) bude opět přehnaný a umělý.

A nedělám si iluze o tom, že se ho budou média snažit vyvolat.

Dále nemá pan ministr pravdu v tom, že díky nařízení povinně nosit roušky zmizela ostatní onemocnění. Vzhledem k absenci dostatečně kvalitního výzkumu (a kvalitních dat) nedokážeme o tomto říci takřka nic. Krom toho, pokud jde o RS virus, tak ten minulý rok v říjnu dostal na naše intenzivní jednotky dost možná rekordní počet dětí v historii a mnozí lékaři se nechali dokonce slyšet, že se tak stalo právě DÍKY dlouhodobému nošení roušek.

Suma sumárum, stále čekám až ministerstvo vakcinace začne fungovat jako ministerstvo zdravotnictví. Dostupnost kvalitní péče jde dolů, šedá ekonomika jede na plné obrátky, ze systému zdravotního “pojištění” těží nikoliv ti schopní, ale ti s kontakty, personálně jsme zdevastováni a musí se plošně porušovat zákonník práce, abychom udrželi základní fungování systému, který se brutálním způsobem nadužívá.

Mladým lékařům a sestrám chybí dostatečně kvalitní a smysluplný trénink, starají se povětšinou o papíry a ne o pacienty, nemluvě o jejich finančním ohodnocení. Není divu, že odcházejí ve velkém na Západ.

Potýkáme se díky lockdownům s nárůstem psychických, psychiatrických a dalších onemocnění (obezita, cukrovka atd.) jak u dospělých, tak u dětí, a zanedbali jsme podstatnou čast onkologických preventivních prohlídek. S tím však nic dělat nebudeme.

Naší hlavní starostí zůstává covid.

MUDr. Šimon Reich

Zdroj: dr.reichsimon

By Archa21