Uvádza sa to v dokumente Európskej komisie „Obchod s LNG medzi EÚ a USA“.

„Z údajov vyplýva, že v roku 2021 bol vývoz LNG do EÚ z hľadiska objemu najvyšší, predstavoval viac ako 22 miliárd metrov kubických a jeho hodnota sa odhaduje na 12 miliárd eur. V januári 2022 dosiahol dovoz mesačného maxima 4,4 miliardy metrov kubických… to sa odhaduje na 4,1 miliardy eur,“ napísala EK.

Komisia zdôraznila, že ďalšia transatlantická spolupráca by mala viesť k tomu, aby sa USA stali hlavným dodávateľom plynu na kontinent, ktorým teraz zostáva Rusko.

„Zemný plyn zohráva v energetickom systéme EÚ hlavnú úlohu, a to aj v súvislosti s prechodom na novú energetiku, pretože pokrýva 23 % dopytu po energii… Európa v súčasnosti dováža približne 90 % potrebného plynu a očakáva sa, že tento podiel sa v nadchádzajúcich rokoch zvýši,“ uvádza sa v dokumente.

Predtým médiá informovali, že Washington rokoval s hlavnými predajcami palív v severnej Afrike, na Blízkom východe, v Ázii a na domácom trhu o tom, že sú pripravení „dočasne zvýšiť“ ťažbu plynu pre Európu.

Vysoko postavený predstaviteľ americkej administratívy novinárom povedal, že tieto opatrenia sú nevyhnutné pre prípad, že by bol zastavený ruský tranzit cez Ukrajinu, pretože Washington považuje narušenie vývozu po iných trasách za menej pravdepodobný scenár. Vyjadril presvedčenie, že USA budú schopné pokryť potreby Európy prostredníctvom alternatívnych zdrojov po zvyšok jari a zimy.

Kremeľ vyhlásil, že Rusko vždy úplne plnilo svoje zmluvné záväzky týkajúce sa dodávok plynu do Európy a nikdy nezavdalo príčinu k pochybnostiam o jeho spoľahlivosti.

Zdroj

By Archa21