Covid certifikát bol navrhnutý na jar 2021 a do platnosti vstúpil 1. júla 2021 a jeho zavedenie bolo zdôvodňované “zjednodušením” a bezpečnosťou cestovania v rámci EU.

Po 3 mesiacoch tvrdého zatvárania krajín a úplného znemožnenia cestovania, bola táto myšlienka prezentovaná politikmi ako spásonosná. A časť národa radostne vítala jeho zavedenie.

Covidpas mal podľa pôvodného deklarovaného zámeru garantovať rovnosť možností pri cestovaní očkovaným, testovaným a prekonaným (už od začiatku sa nepoužíval pojem “zdravým”, akoby zdravie nebolo najpodstatnejšie kritérium). Jednotlivé štáty ohýbali podmienky vstupu do ich krajín podľa vlastných kritérií.

Napríklad Slovensko bezprecedentnou povinnou karanténou pri príchode na Slovensko pre všetkých, pokiaľ nie sú očkovaní.

Ako bolo možné predpokladať, pri kontrole cestovania však nezostalo

Covidpasy sa podobne, ako tomu bolo v Izraeli, ktorý zaviedol Covidpas ako prvý, rozšírili do použitia – kontroly každodenného života občanov, ku kráteniu a obmedzovaniu ich práv, práva na prácu, obmedzovaniu ich pohybu a prístupu k službám.

Prostredníctvom Covidpasov boli, a stále sú, občania diskriminovaní a vyčleňovaní zo spoločnosti bez dostatočných vedeckých dôkazov o funkčnosti očkovania pri prenose ochorenia (dnes už skôr pri dôkazoch o ich nefunkčnosti), či na základe nepresných testov, právne sporných vyhlášok a odporúčaní, netransparentne zostavovaných komisiou “odborníkov”.

Absolútnym precedensom v spŕške nezmyselných Covid opatrení je uznávanie platnosti testov pre jednu skupinu osôb, kým testovaním inej skupiny osôb (neočkovaných), nie je možné preukázať ich “bezinfekčnosť”. Pripomeňme si pritom, že práve testy boli kritériom (zvlášť v čase neočkovancov) na zavádzanie obmedzení a lockdownov s nedoziernymi hospodárskymi následkami.

Covidpasy sú teda, od ich zavedenia, z pohľadu ich zmysluplnosti neopodstatnené, právne vágne, z pohľadu zásahu do ľudských práv neobhájiteľné a nemorálne.

Opatrenia, ktoré boli /sú na ich základe uplatňované, sú deštruktívne pre hospodárstvo, ale aj pre psychiku ľudí.

Ich minimálna efektívnosť  je už dnes zjavná pri porovnaní výsledkov v šírení ochorenia v krajinách s prísnymi a žiadnymi opatreniami.

Zjavné a merateľné sú aj ekonomické dopady v krajinách, ktoré “natvrdo” zatvárali svoje ekonomiky v porovnaní so štátmi, ktoré zaviedli minimálne reštrikcie (Chorvátsko) alebo žiadne (Švédsko).

Split leto 2020

Covid pasy po necelom roku ich fungovania  nie je možné vyhodnotiť inak, ako bezprecedentný zásah do ľudských práv. Verím, že ich zavedenie bude raz historicky posudzované podobne, ako všetky ostatné diskriminačné a segregačné počiny (zločiny) v dejinách.

EÚ – napriek tomu – navrhla predĺženie ich platnosti do 30. júna 2023 

EU Digital COVID Certificate for Travel to Be Extended for Another Year, Until June 30, 2023 a tu.

Hoci mnoho krajín pristupuje k (dočasnému?) rozvoľňovaniu, či rušeniu opatrení a použitia Covidpasu pod tlakom rastúceho masového odporu, stále početnejším dôkazom o korupčných škandáloch farmalobistov, vedľajších účinkoch vakcín, právnych analýz a uznesení súdov potvrdzujúcich nelegálnosť opatrení tu, iba ich bezodkladné, ÚPLNÉ A TRVALÉ ZRUŠENIE je cestou k návratu k princípom demokratickej spoločnosti.

Bolo možné predpokladať negatívne dopady zavedenia Covidpasov a do akej miery sa tento scenár naplnil? 

Po opätovnom prečítaní článku (rozhovoru pre 40plus), ktorý bol publikovaný v apríli 2021, musím žiaľ konštatovať, že sa predpoklady naplnili v rozsahu, ktorý som si z pohľadu fungovania spoločnosti do jari 2021 (a už vôbec nie do jari 2020) nedokázala ani predstaviť. To všetko v priebehu pár mesiacov, neuveriteľnou rýchlosťou.

Nech nám je to mementom, kam by mohli veci zájsť, ak by sme naďalej zotrvali v ešte stále pomerne komfortnej zóne pasívneho pozorovateľa. Celý rozhovor z apríla 2021: tu.

Dipl. Ing. Zuzana Ballaschová

Predseda Slovenského fóra cestovného ruchu

zuzana.ballasch@forumcr.sk

Zdroj

By Archa21