Nepotrebujeme smernice EÚ.

„Mnoho bolo povedané o klimatickej zmene a energiách. Nemci kompletne opustili jadrovú energiu a dnes na to doplácajú.

🌿 Je fakt, že veterná energia nie je udržateľné riešenie. Veterná energia môže byť súčasťou energetického mixu, ale nie hlavným zdrojom energie. Sú na to mnohé dobré dôvody: veterná energia závisí od vetra, turbíny dokážu krajinu ničiť a ich materiál je navyše nerecyklovateľný.

Každá krajina má právo určiť ako bude vyrábať svoju (elektrickú) energiu a nemali by existovať žiadne usmernenia EÚ. Európske krajiny sú veľmi odlišné, čo sa týka geopolitickej situácie, prírodných zdrojov, klímy a priemyslu. Pre štáty ako 🇫🇮 Fínsko je jadrová energia nevyhnutná pre pocit istoty, že máme spoľahlivý zdroj energie bez závislosti na ostatných.

❄️ Naša klíma vyžaduje vnútorné vykurovanie a ťažký priemysel dostatok energie. Nechajte na členských štátoch, aby si rozhodli ako zabezpečovať vlastné záujmy najlepším možným spôsobom. Nepotrebujeme európskych byrokratov, aby nám hovorili čo máme robiť,“ vyhásila europoslankyňa 🇫🇮Laura Huhtasaari (Perussuomalaiset) v rámci aktuálneho plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, kde sa objavila ďalšia „zelená“ správa k európskej stratégii pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori. 

Správa vychádzala (opäť) z príliš ambicióznych cieľov a nesprávnych predpokladov, na ktorých postavila mnohé nerealizovateľné plány pre budúcnosť, ktoré môžu nakoniec zvýšiť výdavky občanov (čo sa odzrkadľuje už dnes), zvýšiť mieru energetickej chudoby a ohroziť životný štandard v členských krajinách EÚ, píše Marián Ďuriš z Republiky vo facebookovom statuse.

Zdroj

By Archa21