Pravidlá ochrany osobných údajov

Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. resp. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ Internetová stránka https://archa21.sk je prevádzkovaná občianským združením Spolok Archa, Lediny 1649/8, Bratislava 841 03, IČO: 53752490.


Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame – Kontaktné formuláre Internetová stránka obsahuje kontaktné formuláre. Ku zbieraniu a uchovávaniu osobných údajov pomocou kontaktného formulára dochádza buď na základe právneho základu, alebo na základe aktívneho súhlasu používateľa.

Kontakt – Odoslaním kontaktného formulára návštevník súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov prevádzkovateľom internetovej stránky.

Súbory cookie – Pre dosiahnutie potrebnej funkcionality, internetová stránka používa súbory cookie. Internetová stránka nezbiera žiadne iné ako nevyhnutné súbory cookie.

Čo sú súbory cookie? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý internetová stránka ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka, pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si internetová stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníka, takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok návštevník nemusí opätovne nastavovať alebo uvádzať.

Ako internetová stránka súbory cookie používa? Internetová stránka používa súbory cookie: na dosiahnutie potrebnej funkcionality internetovej stránky. na uchovanie skutočnosti, či návštevník súhlasil (alebo nesúhlasil) s ich použitím internetovou stránkou.

Súbory cookie môže návštevník vymazať alebo zablokovať.

Informácie ukladané v súboroch cookie neobsahujú žiadne identifikátory a neumožňujú identifikáciu konkrétneho návštevníka. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Ako kontrolovať súbory cookie Súbory cookie môže návštevník zmeniť a / alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné na stránke aboutcookies.org. Návštevník môže vymazať všetky súbory cookie uložené v jeho počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie.

Viac informácií je možné nájsť na webovej lokalite prehliadača návštevníka:

Chromehttps://support.google.com Firefoxhttps://support.mozilla.org Internet Explorerhttps://support.microsoft.com Safarihttps://support.apple.com/sk-sk/guide/safari

S kým zdieľame vaše údaje – Osobné údaje nie sú zdieľané so žiadnou treťou stranou.

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje – Postup spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, je plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Komunikácia medzi internetovou stránkou a návštevníkom je šifrovaná pomocou SSL certifikátu. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze a / alebo na zabezpečenom úložisku s potrebou autorizovaného prístupu, ktoré sú chránená pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Osobné údaje návštevníka nie sú sprístupnené a poskytované tretím stranám, okrem tretích strán uvedených vyššie.

Osobné údaje uložené v databázach a / alebo úložiskách, sú plne šifrované. Akákoľvek komunikácia a prenos osobných údajov sú šifrované na softvérovej alebo hardvérovej úrovni, a teda plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov.

Aké máme procesy pri úniku dát V prípade zistenia úniku osobných údajov z internetovej stránky, poskytovateľ internetovej stránky nahlási únik týchto osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov, prostredníctvom oznamovacieho formulára na stránkach úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach.

Z akých tretích strán získavame údaje V istých prípadoch môže internetová stránka odkazovať na obsah tretích strán. Internetové stránky týchto tretích strán podliehajú osobitným podmienkam ochrany osobných údajov a sú nezávislé od pravidiel ochrany osobných údajov uvedených vyššie. Na základe tejto skutočnosti poskytovateľ internetovej stránky https://hnutiearcha.sk nenesie právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Profilovanie a / alebo automatizované rozhodovanie Internetová stránka nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov jej návštevníka.

By WebMin