Pred niekoľkými dňami bol publikovaný preprint článku s pomerne komplikovaným názvom „Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs“  (tu). Článok má takéto „vyznačenia“ (highlights):

  • mRNA vakcíny podporujú  trvalú (neustálu) syntézu SARS-CoV-2 spike proteínu.
  • Spike proteín je neurotoxický a narúša reparačné mechanizmy opravy DNA.
  • Supresia syntézy interferónov typu I spôsobuje poruchy prirodzenej imunity.
  • mRNA vakcíny potenciálne spôsobujú zvýšené riziko infekcií a nádorových ochorení.
  • Tzv. optimalizácia kodónov (použitá pri syntéze mRNA vakcín) dala vznik tzv. G-rich (na bázy G bohatej) mRNA, čo môže mať nepredvídateľné komplexné biologické efekty.

Článok v preprintovom stave má 98 strán a 231 citácií. Autori svoje tvrdenia určite nestavali na vode. Samotné tvrdenia sú také závažné, že je možné postaviť autorov vakcíny, predajcov a ich posluhovačov pred trestný súd a súdiť za dokonaný trestný čin genocídy a prebiehajúci pokus o genocídu ľudstva. Aby bolo jasné, koho mám na mysli napr. ako posluhovača, spomeniem nemenovaného  ministra, ktorý sa verejne vyjadril, že urobí to, čo odporučí firma vyrábajúca mRNA vakcínu. V tomto duchu doslova naplnil latinský význam slova minister, ktoré je odvodené zo slova minus (nižší, menší): nižší služobník, sluha, pomocník, vykonávateľ, posluhovač. Pôvodný sluha ľudu sa zmenil na posluhovača firmy. Ono to s tou genocídou je na Slovensku rozrobené už dlho. Píšem o Slovensku, tu som sa narodil, tu žijem a tu chcem byť pochovaný. Cítim sa byť Slovák a Slovan.

Ak si spomeniete, tak hystéria okolo „plandémie“ vypukla na Slovensku už v marci 2020. Verchuška uzavrela štát a… nič sa nedialo. Za osem mesiacov (marec-október) zomrelo „na COVID“ do 100 ľudí. Každý človek je jedinečným jedincom, každý je stvorený Bohom. Ale na chrípku zomieralo tiež hodne ľudí a, obrazne povedané, ani pes neštekol. Nejdeme spochybňovať dané diagnózy, nech sú tak ako sú. Ale fenomenálny nárast úmrtí nastal až po niekoľkých vlnách násilného (tu) hromadného testovania obyvateľstva. Počet úmrtí dosiahol vyše 12 000. Tento akt napĺňa skutkovú podstatu trestného činu genocídy obyvateľstva, konkrétne

  • Zabitia.
  • Spôsobenie vážneho telesného poškodenia, resp. telesnej poruchy.
  • Úmyselné vytvorenie takých podmienok, ktoré spôsobia úplné alebo čiastočné zničenie, či poškodenie  obyvateľov (Slovenska). 

Ak si všimnete, tak bod iii) genocídy je „plynulým“ prechodom do masívneho, nátlakového očkovania obyvateľov Slovenska. Samotné očkovanie neposkytlo ani jeden veľkohubo propagovaný prvok „ochrany“ pred infekciou SARS-CoV-2. Ba práve naopak. Primárne následky poškodenia zdravia (aj s následkom smrti) sú veľké, o strednedobých sa (bohužiaľ) dozvieme najskôr po uplynutí 5 rokov.

Zodpovední – Mené, mené, tékel!  Pomni človeče, len to čo si zasial, budeš aj žať.

MUDr. Ján Lakota, CSc.M

Zdroj: akw.sk

By Archa21