Digitálna identita (ID). Presadzuje sa po celom svete. Aké riziká však predstavuje napriek tomu, že je vychvaľovaná za svoje prínosy? V tomto diele Corbettovho reportu sa dozvieme o tom, čo sa skutočne skrýva za výrazom „digitálne ID (identita)”.

Video:

Zdroj: otevrisvoumysl.cz

By Archa21