Zapredaná slovenská vláda aj s americkou gubernátorkou na území Slovenska – Zuzou, protiústavne súhlasila so vzdaním sa suverenity Slovenska v niekoľkých otázkach.

V piatok 09.06.2022 poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili uznesenie o zvolaní konventu za účelom revízie zmlúv Európskej únie (EÚ).

Ide o dve nosné zmluvy, Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie, ktorými národné štáty, teda aj Slovensko, odovzdali časť právomocí EÚ.

VLÁDA  A PREZIDENTKA PORUŠILI ÚSTAVU SLOVENSKEJ REPUBLIKY a BEZ REFERENDA RUŠIA ŠTÁTNOSŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

Čl. 7

(1)

Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom.

Nesmieme dovoliť, aby sme boli bez referenda začlenení do novovznikajúceho štátneho útvaru Európskej únie.

Pokiaľ sa tak udeje, táto zmena bude protiústavná a my občania nie sme viazaní žiadnou legislatívou, či pokynmi a záväzkami, vyplývajúcimi z protiústavného zrušenia slovenskej štátnosti.

Zo strany EÚ sa jedná výslovne okupačný násilný tlak legislatívne upravujúcej kolonizácie a okupácie Slovenska.

Je našou povinnosťou brániť suverenitu Slovenskej republiky, o ktorú sme bojovali tisícročia a dnes sa nás o ňu usiluje pripraviť vlastizradná skorumpovaná vláda, slúžiaca záujmom USA a pohrobkom nacistov na čele EÚ.

Ing. Iveta Michalíková

By Archa21