Advokátka JUDr. Marica Pirošíková sa v príspevku na 1. česko-slovenskej konferencii Covidu-19 venuje konkrétnym prípadom sťažností smerujúcich proti pokusom zavádzať povinné očkovanie proti SARS-Cov-2 a ich právnym implikáciám a súvislostiam.

Video:

By Archa21