V zmysle čl. 102 ods. 1 písm. b) Ústavy SR prezident môže podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie o súlade dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady SR s ústavou alebo ústavným zákonom, napísal na sociálnej sieti europoslanec Miroslav Radačovský.

Prezidentka SR v súvislosti s dohodou o obrannej spolupráci medzi vládou SR a vládou USA túto možnosť nevyužila. Verejne konštatovala, že s ústavnými právnikmi nenašla žiadny rozpor s Ústavou SR a preto sa neobrátila na Ústavný súd SR. Nevyužila teda právo dané jej Ústavou SR obrátiť sa na sudcov Ústavného súdu, ale podľa jej vyjadrenia postačovalo jej poradiť sa s ňou nemenovanými ústavnými právnikmi. Nepochybne je to jej právo a vzhľadom na to, že je politicky a odborne neskúsená, je logické, že sa pri rozhodovacej činnosti radí so svojimi poradcami. Je však aj nepochybná tá skutočnosť, že pokiaľ o veciach dôležitých rozhodujú sudcovia všeobecných súdov, tak v súlade so zásadami právneho štátu je v ich rozhodnutí vždy uvedené meno sudcu, prípadne mená členov senátu. To isté platí aj v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR, kedy dokonca pri rozdielnosti názoru na konečné rozhodnutie, sudcovia, ktorí sa takto rozhodli, musia svoje hlasovanie zdôvodniť aj s uvedením plného mena.

Ako poslanca EP, predsedu strany Slovenský PATRIOT a dlhoročného sudcu, ma oslovilo množstvo občanov, aby som im oznámil, kto sú prezidentkou nemenovaní ústavní právnici, o ktorých názor sa prezidentka v súvislosti s vyššie citovanou medzinárodnou zmluvou opierala pri rozhodnutí neobrátiť sa na Ústavný súd. Ja konkrétne mená týchto ústavných právnikov neviem a za jediných oprávnených ústavných právnikov pri rozhodovaní o tak dôležitých veciach považujem sudcov Ústavného súdu, ale aj bývalých, ktorých mená sú všeobecne známe.

Obrátil som sa preto so žiadosťou o poskytnutie tejto informácie na kanceláriu prezidenta SR a znenie tejto žiadosti k tomuto statusu pripájam. V týchto dňoch prezidentka SR si prevzala medzinárodné ocenenie Justitia Awards (foto) v kategórii výnimočná ženská právnická osobnosť pre rok 2021 a uviedla, že je to pre ňu veľkou cťou.

Zastávam názor, že bolo by veľkou cťou pre občanov SR, a to bez ohľadu na ich politickú alebo nepolitickú príslušnosť, bez ohľadu na to, ktoré politické spektrum preferujú alebo nepreferujú, aby uviedla, názory ktorých ústavných právnikov ju priviedli k rozhodnutiu nepodať na Ústavný súd tak dôležitý dokument, ako je zmluva medzi vládou SR a vládou USA o spolupráci v oblasti obrany.

Je to možno tiež dôležité aj kvôli tomu, aby sme v skutočnosti vedeli, kto si medzinárodné ocenenie výnimočná právnická osobnosť v skutočnosti zaslúži.

V Bruseli, 04.02.2022

S úctou

europoslanec a predseda strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslav Radačovský

P.S. O odpovedi alebo aj neodpovedi na moju žiadosť, adresovanú kancelárii prezidenta republiky Vás budem informovať. Tí, ktorí ste toho názoru, že na takúto informáciu majú občania právo, môžete to odobriť komentárom alebo kliknutím.

Zdroj

By Archa21