Ale keď sa konečne nahnevám, som zlá. A ak niekto dlhodobo útočí na moju osobu a na dielo skupiny obetavých oduševnených ľudí, akým je občianske združenie Archa, nastal čas tasiť meč. Odhaľovať nevypovedané.

Niekoľko rokov som strávila snahou o spájanie osobností, aby viedli slovenský národ k boju proti udalostiam, o ktorých som vedela, že nastanú a tak sa aj žiaľ dnes deje. V procesoch a pokusoch o spojenie som sa stretla s mnohými osobnosťami, avšak žiaľ naše cesty, ako sa dostat k cieľu, boli odlišné.

S užšou skupinkou sa naše ciele pretínali vo viacerých bodoch a spolu sme vytvorili Občianske združenie, ktoré viac menej náhodou dostalo názov Archa. Aj po jeho založení sa našli názorové rozdiely na chod, ciele a metódy fungovania, predstáv vedenia OZ od autokratického panovníka až po kolektívne vedenie výkonnej rady a od OZ Archa sa po zaregistrovaní oddelilo zopár ďalších spoluzakladateľov…. či už tí s politickými ambíciami, alebo s čisto survivalistickým spôsobom života a našiel sa aj taký zvláštny, s ambicióznymi predstavami, v ktorých sa videl v roli neobmedzeného stredovekého kráľa Artuša.

Jeho poddaní mu mali odprisahať pri toteme večnú oddanosť vlastnou krvou… Neviem, ale z detských hier sme už vyrástli… Kráľ Artuš sa zviditeľnil speváckou kariérou satanistickej hudby, rád sa štylizuje do nových podôb, raz Štúra, duchovného pustovníka v ľanovom odeve, inokedy hrdinu na bielom koni, v najnovšej podobe bojovníka ľudu, rytiera – navonok zástancu tradičnej rodiny, sám ženatý muž s dokonale poslušnou ženou a deťmi. S malým utajeným úletom, v Pezinku mu vyrastá nemanželské ani nie dvojročné dieťa s mladučkým dievčaťom… bez otca.

Patrí k tým, ktorým založenie a úspešné fungovanie Archy kole oči. Pri finančne vysokom náročnom životnom štýle, na ktorý nemá finančné prostriedky, videl v Arche nový zdroj príjmov. A v poslušných slúžiacich členoch cestu do prezidentského paláca. Bez vlastnej práce. Človek s dvojitou tvárou, jednou dlhodobou profesionálmi vypestovanou, navonok ušľachtilou pre verejnosť a druhou temnou, zúrivou, nevypočitateľnou pre spolupracovníkov, s rozhádzanou neukotvenou osobnosťou, v praxi neschopný sám fyzicky založiť občianske združenie, založiť účet OZ, dokonca ani telefón.

Osoba, ktorá pravidelne mizne z dohľadu ľudí a potuluje sa po okolí celé týždne s rozšírenými zreničkami mimo svojho vedomia, nespoznáva nikoho z blízkych. Po návrate z duchovných úletov mával výpadky pamäte a preto vždy trval na tom, aby všetky činnosti OZ boli po jeho návrate nanovo vytvorené. Dookola a stále…

Radikálne odmietnutie kolegov hrať poslušných kráľovských vazalov nosiacich príjmy do kráľovskej pokladnice jeho dovtedajšej Zemskej ríše viedlo k očierňovaniu ostatných z privlastnenia si členských peňazí (podľa seba súdim teba, ale o tom až nabudúce) a keď neboli reálne fakty, poslúžila aj lož, že sú agenti.

Bojovať s duševne rozháraným človekom s neukotvenou osobnosťou mi prišlo ako strata času. Taký človek si zaslúži len ľútosť a liečbu. Obzvlášť v dnešných rozbúrených časoch. Ak však tieto príliš dlho zasahujú do môjho života, ľútosť už nemá miesto.

Nech pravda vypláva na povrch.

Pokračovanie nabudúce….

Ing. Iveta Michalíková