Občianske združenie Spolok Archa

Predsedkyňa OZ: Doc. Darina Havrlentová
Výkonná rada: Ing. Iveta Michalíková, Doc. Darina Havrlentová, JUDr. Katarína Burdyová, Danica Skovajsová, Ing. Marian Inczinger

adresa: Lediny 1649/8, 841 03 Bratislava

mail: hnutie@archa21.sk

telefón: +421 917 905 993 od 09:00 do 13:00 hod.

web:  www.archa21.sk

IČO: 53752490

Číslo účtu IBAN: SK66 1100 0000 0029 4711 2098

PODPORA PRE SPRAVODAJ

SK03 1100 0000 0029 4112 0572

By WebMin

Členovia výkonnej rady nebudú reagovať na maily zasielané na súkromné adresy. Na kontakt je zriadený mail a telefónne číslo.
Členovia výkonnej rady nebudú reagovať na maily zasielané na súkromné adresy. Na kontakt je zriadený mail a telefónne číslo.