Dňa 28.5.2022 členovia Archy aktívne usporiadali na Záhorí akciu pre deti k príležitosti Medzinárodného dňa detí. Na podujatie boli pozvaní aj dospelí členovia Archy. Podujatie bolo vzorovým príkladom iniciatívy akčných rodičov a tvorivej aktivity a výchovy detí k samostatnosti. Mnohí ľudia si uvedomili, že vo výchove ich detí, ich praktických vedomostiach a všeobecných zručnostiach leží budúcnosť nášho štátu.

Jeden z členov poskytol priestor na usporiadanie akcie na vlastnej farme, kde mali deti možnosť vidieť chov domácich úžitkových zvierat. Staršie deti pripravili súťažné hry pre najmladších. Všetci sa mohli zúčastniť tvorivej keramickej dielne, ktorú viedol  jeden z členov Archy a následne  súťaže o najkrajší výrobok. Pre odvážnejšie deti bol pripravený výcvik v lukostreľbe.

Kým deti súťažili a tvorili, dospelí sa bez slov podelili o prácu, zakladali oheň na kotlíkový guláš, spoločne pripravovali a varili dobroty na spoločný stôl. Celý deň prevládalo krásne počasie a vzduchom sa niesla euforická atmosféra.

Všetci zúčastnení boli akciou nadšení a motivovali aj ďalších členov Archy k podobným podujatiam. Veríme, že v budúcnosti sa budú organizovať na vo všetkých slovenských Archách.

Ing. Iveta Michalíková

By Archa21