Je jedno či bude US či Putin pozitív, píše Mgr. Adriana Kráľová na sociálnej sieti. Ja si myslím, že udalosti dejín aktuálnych sa majú hodnotiť neskôr. A ani jedna strana si neželá vniesť do školy tému vojny na Ukrajine. Ani jedna zo strán nevie, či v ich škole učí ten “správny” učiteľ dejepisu.

Metodické usmernenie ministerstva obsahuje aj pokyny: „Zaradiť na prvé adaptačné dni po prázdninách do programu diskusiu o vojne, o situácii na Ukrajine, dezinformáciách, hoaxoch, ale zaradiť aj tému solidarity, empatie a spolupráce.“ „Vyslovujte posolstvá o solidarite s ukrajinskými obyvateľmi!“ píše sa v manuáli. Na mnohých školách už vyučujúci s deťmi kreslili holubice vo farbách ukrajinskej zástavy.

„Preto sa všetci rodičia dôrazne ohrádzame voči týmto pokusom o indoktrináciu v téme súčasného vojnového konfliktu na pôde školy. Škola by mala byť bezpečným miestom, kde popri vyučovaní sa odohráva výchova k hodnotám, láske, spolupatričnosti,“ mieni Mgr. Kráľová.

„Z hodiny nesmú naše deti odchádzať s pocitom neistoty, strachom, či dokonca úzkosťou, depresiou a inými patológiami. A čo integrované deti rôznych národností? Budú rovno terčom šikany a nenávisti, ak nebudú patriť k vyvoleným? Prosím riaditeľov škôl, aby rešpektovali, že je iné učiť dejinnú udalosť, ktorá sa našich detí osobne netýka a je iné ako ich na smrť vystrašiť v tomto reálnom čase koncom sveta s jadrovými zbraňami,“ myslí si Adriana Kráľová. Principiálne odmietame akúkoľvek nenávisť!

Predloha pre rodičov od Iniciatívy Škola bez podmienok:

Oslovenie,

ako rodičia našich detí sa dôrazne ohrádzame voči zaťahovaniu prednášok k vojnovému konfliktu na Ukrajine do škôl.

Prosíme teda o vyjadrenie, či budete podľa pokynov ministerstva zavádzať po prázdninách triednické hodiny tohto typu, alebo môžu učitelia pomocou svojich predmetov túto tému ľahko prepašovať na svoje hodiny.

S tým tiež dôrazne nesúhlasíme. Už to beží po Slovensku na občianskej, či dejepise, alebo s tým zaťažujú naše deti triedni učitelia. Dôvody, prečo si to neželáme, sú jasné. Chránime naše deti ako sa dá pred stresom, úzkosťou, strachom. Pred nenávisťou k inému národu, nakoniec v školách sú integrované deti, ktoré môžu byť priamym terčom šikany a nenávisti. Ak niečo z tohto plánujete, prosíme, dajte nám vedieť, my k týmto hodinám ako rodičia detí udeľujeme nesúhlas, teda naše deti sa ich nezúčastnia.

Čakáme odpoveď a stanovisko.

S pozdravom …

(podpis rodiča)

Autor predlohy: Mgr. Adriana Kráľová

Materiály o konflikte na Ukrajine používané v našich školách:

https://www.minedu.sk/data/att/22318.pdf

lepsiageografia.sk/materialy/vojna-na-ukrajine-v-karikaturach

zverejnili-sme-zaznam-z-webinara-ako-hovorit-so-ziakmi-vojnovom-konflikte-za-nasimi-hranicami

By Archa21