Iniciativa 21 dnes podala vládnímu zmocněnci pro dezinformace a premiérovi oficiální podnět k prošetření dezinformačních výroků s celospolečensky závažným, rizikovým dopadem. Opakovaně je šíří ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zejména v souvislosti s očkováním proti nemoci covid-19. Ministr například nedávno prohlásil: „Stále umírá zbytečně spousta lidí na covid. Jsou to bez výjimky lidé bez očkování, část má těžký průběh, část je na JIP.“

Podobné dezinformační výroky týkající se významu očkování jako ochrany před smrtí, příp. před těžkým průběhem covidu, pronášel už dříve a rovněž v posledních dnech. Svými lživými výroky tak opakovaně mystifikuje členy vlády, odborníky, média i veřejnost. Na místě je otázka, zda svým konáním nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy.

Zmocněnec vlády pro boj s dezinformacemi Michal Klíma dnes obdržel oficiální podnět k prošetření výroků, které by mohly být dezinformací, misinformací či propagandou. Na vědomí jej dostal i Petr Fiala a sám Vlastimil Válek. Podnět konfrontuje ministrovy výroky s realitou oficiálních údajů ÚZISu. Uvádí, že ministr uvádí občany v omyl a klamání, a to jako veřejná autorita, jak vyplývá z jeho akademického i politického postavení. Nepravdivé informace z úst člena vlády podkopávají autoritu jeho i celé vlády a mohou i zpochybňovat naše státní zřízení nebo dokonce celý demokratický systém.

Iniciativa 21 svým podnětem reaguje na zesilující vládní tažení proti dezinformacím. Na svém novém webu www.branmecesko.cz vláda přímo vyzývá občany k udavačství: „Nahlásit dezinformace není práskačství,“ čteme na webu v návodu „Jak bojovat – vyvracet lži a pomáhat je jednodušší, než si myslíte.“

Ministrovo tvrzení, že BEZ VÝJIMKY umírají jen neočkovaní lidé, je zcela v rozporu se snadno zjistitelnou realitou. Data a statistiky organizace přímo zřízené Válkovým ministerstvem, Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vypovídají o téměř 700 lidech zemřelých od února na covid-19 dokonce po třech dávkách očkování.

Na Válkovy lži reagoval biostatistik doc. RNDr. Arnošt Komárek, člen analytické skupiny poradního sboru Národního institutu pro zvládání pandemie (NIZP) na ministerstvu zdravotnictví: “Pane ministře, čistě pro vaši informaci, již nejméně od začátku letošního února se na JIP českých a moravských nemocnic nacházel přibližně shodný počet očkovaných a neočkovaných pacientů. Počínaje 20. březnem 2022 počet očkovaných mírně převažuje nad počtem neočkovaných.“

„Pane ministře, vězte, že již v březnu nám zemřelo o trochu více očkovaných než neočkovaných a v dubnu mají zemřelí očkovaní poměrně viditelnou převahu (viz tabulka). Vězte, že i třikrát očkovaní umírají na covid-19 (nebo s covid-19). V průběhu února, března a začátkem dubna zemřelo 320, 277, resp. 68 osob s třemi dávkami. Tito lidé podle vás, pane ministře, nezemřeli? Pane ministře, netuším, zda tyto lži vypouštíte úmyslně či z nevědomosti, a přiznám se, že nevím, která z těchto možností je horší.”

Já k tomu dodám jen tolik, že výrok pana ministra, že nízká proočkovanost proti TBC je kvůli antivaxerům, je zcela lichá. Důvodem je rozhodnutí zrušit povinnost tohoto očkování z roku 2010 pro možnost očkování dětí v nižším věku proti nemocem, které děti více a častěji ohrožují. Již v roce 2009 bylo zrušeno povinné přeočkování 11letých dětí. Očkování je povinné pouze u vysoce rizikových dětí (ochrana ohrožených skupin). Standardně doporučovat očkování proti TBC v porodnici u nerizikových skupin novorozenců je dokonce v současné době považováno za lékařské pochybení (postup „non lege artis“). Mimochodem, proč mám pocit, že se ministerstvo zdravotnictví změnilo na ministerstvo vakcinace?

Autor: MUDr. Šimon Reich – FB

By Archa21