Najvyšší správny súd SR na návrh generálneho prokurátora Maroša Žilinku disciplinárne potrestal špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica pokarhaním.

Rozhodol o tom päťčlenný senát NSS SR na verejnom pojednávaní. Lipšic musí tiež zaplatiť trovy konania vo výške 120 eur. Generálny prokurátor navrhoval pre Lipšica trest zníženie platu o 15 percent na jeden mesiac. Lipšic je vinný z toho, že sa nezdržal verejného vyslovovania svojho názoru na prípady, ktoré nie sú právoplatne skončené, čo je v rozpore so zákonnou povinnosťou prokurátora.

Generálny prokurátor Žilinka podal návrh na začatie disciplinárneho konania proti Lipšicovi ešte v auguste minulého roka. Špeciálny prokurátor sa mal disciplinárneho previnenia dopustiť 28. júla 2021. Podľa generálneho prokurátora bez znalosti spisu verejne „špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom“ polemizoval o obvinení vznesenom prostredníctvom vyšetrovateľa špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Išlo konkrétne o obvinenie svedkov okolo Petra Petrova prezývaného Tiger. Prípad dozorovala Krajská prokuratúra v Bratislave.

Lipšic sa konkrétne vyjadril, že špeciálna prokuratúra so znepokojením vníma snahy zabrzdiť vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry v kauze Očistec. Podľa prvého námestníka Jozefa Kanderu týmto špeciálny prokurátor neprípustne polemizoval s uznesením o vznesení obvinenia a tým dehonestoval vyšetrovateľa inšpekcie ako aj dozorového prokurátora. Lipšic oponoval, že nikdy verbálne nezaútočil na žiadneho prokurátora, aj keď sa na jeho adresu vyjadrovali iní. Zopakoval tiež, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí dozorujú medializované kauzy, čelia nevyberaným útokom a on by bol najradšej, keby sa ich zastala Generálna prokuratúra SR.

Proti rozhodnutiu súdu nie je možné odvolať sa. 

Po rozhodnutí Daniel Lipšic uviedol, že rozhodnutie senátu rešpektuje, ale nesúhlasí s ním. Ide podľa neho o precedenčné rozhodnutie. „Znamená, že zároveň iní kolegovia prokurátori sa dopustili rovnakého previnenia, len nebol daný návrh na ich disciplinárne stíhanie,“ povedal. Lipšic považuje svoje vtedajšie vyjadrenia za správne a kedykoľvek by sa svojich kolegov zastal znova. Opätovne pritom zdôraznil, že sa prokurátorov špeciálnej prokuratúry Generálna prokuratúra SR nikdy nezastala.

Zdroj: noviny.sk

By Archa21