Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) zablokoval web Hlavných správ. Vraj šíril dezinformácie o Ukrajine. Na stránke identifikovali škodlivú aktivitu podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti, informoval hovorca NBÚ Peter Habara.

„NBÚ rozhodol v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti na základe dodaných a vyhodnotených podkladov od bezpečnostných zložiek štátu,“ povedal Habara.

Hlavné správy už v stredu ráno upozorňovali čitateľov, že NBÚ pravdepodobne počas dňa vydá príkazy na ich vypnutie.

Inštitút blokovania zaviedla novela kybernetického zákona prijatá minulý týždeň v rámci opatrení súvisiacich so situáciou na Ukrajine. Zamedziť má šíreniu škodlivého obsahu na internete. Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) môže kompetenciu využívať do konca júna 2022.

Za škodlivý obsah sa považuje programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb.

Minister Naď sa takto tešil na FB:

TASR

By Archa21