Vzhľadom na vážnosť situácie v slovenskom zdravotníctve je Lekárske odborové združenie podľa slov predsedu združenia Petra Visolajského nútené vyhlásiť štrajkovú pohotovosť.

„Deklarujeme, že ak vláda neprinesie okamžité riešenia pre zdravotníctvo, v priebehu roka môže byť chod nemocníc paralyzovaný,“ spresnil Visolajský. „Musíme urobiť maxim preto, aby vláda našla účinný spôsob, ako zachrániť zdravotníctvo pred personálnym kolapsom,“ dodal.

Požiadavky Lekárskeho odborového združenia:

  • Financovanie nemocníc, aby neboli nútené robiť pod náklady. Platby od zdravotných poisťovní musia hradiť aspoň náklady za adekvátne poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
  • Zavedenie DRG systému, ktorý prinesie do systémy financovania nemocníc poriadok.
  • Navýšenie miezd.
  • Podpora lekárskych fakúlt aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov.
  • Reforma špecializačného vzdelávania lekárov podľa štandardov EÚ. Na oddeleniach určiť funkciu školiteľa pre mladších neatestovaných lekárov.
  • Zrušenie nepeňažného plnenia.
  • Priblíženie miezd lekárov okolitých krajín V4.
  • Nemôže dôjsť k zrušeniu akéhokoľvek oddelenia, či nemocnice v takzvanej „Optimalizácii siete“, až kým nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť o pacientov zo zrušených oddelení či nemocníc.

By Archa21