Komisárka pre deti Viera Tomanová vyjadruje znepokojenie nad krajne nevhodnou kampaňou slovenského rezortu zahraničia zameranej na podporu kontroverznej Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou USA.

Kampaň s názvom „Aj deti to už vedia. 10 faktov o DCA“ zverejnilo na svojom oficiálnom facebookovom profile Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Na túto politicky orientovanú kampaň boli použité fotografie maloletej žiačky v triede, v spojení s vysvetleniami k niektorým záväzkom zmluvy, vo forme prednesu žiačky pred tabuľou slovami: „Opakovanie je matka múdrosti, takže ešte raz: Na Slovensku žiadne jadrové zbrane nebudú. Tento zákaz vyslovene vyplýva zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní!“

Takéto vysvetlenie vložené „do úst“ dieťaťa je sporné, pretože samotný text dohody, ktorá je predmetom kampane, takýto zákaz výslovne neobsahuje. „Prednes“ žiačky obsahuje ďalších 9 bodov jednoznačne vylučujúcich akékoľvek riziko nebezpečenstva zmluvy pre obyvateľov Slovenska.

Deti je potrebné chrániť od akýchkoľvek vojenských aktivít. Komisárka pre deti upozorňuje, že takýmto spôsobom prezentácie dohody, ktorou Slovenská republika prijíma záväzky v oblasti vojenských vecí, môže dôjsť u detí k znižovaniu miery citlivosti a vnímania globálnych vojenských projektov.

Obzvlášť v tomto období, kedy zaznamenávame enormný nárast frustrácie detí a duševných ochorení v dôsledku dlhodobej izolácie nariadenej pandemickými opatreniami a škodlivému vplyvu niektorých médií, najmä internetu. Deti nesmú byť spájané s názormi, objektmi, výrokmi a vyobrazeniami, ktoré akýmkoľvek, čo aj nepriamym spôsobom, môžu vyvolať pocit stotožnenia sa s potrebou ozbrojených aktivít.

Komisárka pre deti vyzýva ministerstvo, aby nespájalo vojenské aktivity v akejkoľvek forme s maloletými deťmi.

V piatok 28. januára o 23 hodine ministerstvo uverejnilo na Facebooku nasledovné ospravedlnenie:

V ostatných dňoch sme urobili chybu v komunikácii, keď sme zverejnili nevhodnú grafiku. Ospravedlňujeme sa a ďakujeme všetkým za spätnú väzbu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

TASR

By Archa21