Konečne mainstreamové médiá prichádzajú s informáciami, o ktorých alternatívne spravodajstvo informuje už skoro dva roky! Podľa článku RTVS, môžu PCR testy označiť za pozitívneho aj človeka s nízkym obsahom vírusu, ktorý nie je infekčný.

Niektorí odborníci hovoria, že tak doma zbytočne zatvárame aj tých, ktorých netreba. Volajú po prehodnotení pravidiel. Odborné konzílium tomu naklonené nie je,“ píšu.

Z PCR testu sa dozviete, či máte alebo nemáte koronavírus. Množstvo udáva CT hodnota. Ide o počet cyklov potrebných na nájdenie vírusu. Čím viac cyklov sa používa, tým je vírusová nálož nižšia.

Napríklad v susednom Rakúsku už pri hodnote 30 hovoria o neinfekčnom človeku.

Slovenské laboratóriá používajú hodnotu CT od 40 do 50, podľa pokynov hlavného hygienika Mikasa. Informácia sa nachádza aj v manuáli Štandardné postupy pre diagnostiku COVID-19 zo 17.1.2021 a je poskytnutá každému občanovi na základe info zákona. Viď obrázok:

Aj americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) pripúšťa, že „je mimoriadne ťažké nájsť živý vírusový materiál vo vzorke nad prahovú hodnotu 33 cyklov“. To znamená, že oficiálne štandardy testovania vytvárajú „nadmerný počet falošne pozitívnych“. Podľa epidemiológov je dokonca „pravdepodobne vhodnejšia hodnota CT okolo 30“.

Slovensko sa aj v tomto odlišuje. Pozrite si celú reportáž RTVS:

Jeden výstižný príklad je uvedený na stránke nytimes.com. V štátnom laboratóriu Wadsworth Center New York analyzovali 872 pozitívnych testov získaných pri prahu CT rovnom 40. Pri prahu 35 by 43% testov nebolo hodnotených pozitívne a pri prahu CT 30 by sa počet pozitívnych testov znížil až o 63%.

WHO: PCR testy sú „bez príznakov zbytočné“

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala ešte v januári 2021 k používaniu PCR testov odporúčanie, že PCR test by sa nemal používať pri osobách, ktoré nevykazujú žiadne príznaky“. 

Pokyny WHO pre diagnostické testovanie na SARS-CoV-2 uvádzajú, že je potrebná starostlivá interpretácia slabých pozitívnych výsledkov. Prahová hodnota cyklu (CT) potrebná na detekciu vírusu je nepriamo úmerná vírusovej záťaži pacienta. Ak výsledky testu nezodpovedajú klinickému prejavu, je potrebné odobrať novú vzorku a opäť otestovať pomocou rovnakej alebo rozdielnej technológie NAT.

Výsledky do 30 cyklov možno podľa WHO považovať za platné.

Zdroj

By Archa21