Mnohé fakulty na znak protestu prerušili výučbu. Viaceré slovenské vysoké školy vyhlásili protestné voľno ako reakciu na novelu vysokoškolského zákona. Pridali sa tak k výzve Rady vysokých škôl SR (RVŠ SR), ktorá minulý týždeň vyzvala vysoké školy, aby v pondelok (21. 2.) prerušili výučbu a počas rokovania Národnej rady SR o novele zákona o vysokých školách zvážili pokračovanie protestu. 

„Univerzita Komenského (UK) vyhlásila protestné voľno. V médiách čítame, že je v tom UK sama, ale na Slovensku je 106 fakúlt, z nich 67 podporilo výzvu,“ uviedol zástupca Akademickej obce a predseda Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Pavel Neogrády.

„Sme svedkami už štvrtej alebo piatej novelizácie zákona o vysokých školách. Jeho zmyslom musí byť zvýšenie kvality vysokých škôl. Z tohto návrhu podstatné veci vypadli, nevidím tam žiadne významnejšie veci, ktoré by pomohli kvalite škôl,“ dodal.

Útok na akademické samosprávy

Pripomenul predchádzajúce výčitky RVŠ SR, ktorá tvrdí, že novela zásadným spôsobom útočí na samosprávu na verejných vysokých školách a obmedzuje ich autonómiu.

„Dochádza k okliešťovaniu akademickej samosprávy, ktorú považujem za základ progresu vysokých škôl,“ uviedol Neogrády s tým, že nejde len o otázku voľby rektora, ale aj o otázku zníženia pozície akademických senátov fakulty.

Akademický senát podľa neho stráca aj právomoc v oblasti schvaľovania majetku a rozpočtu škôl.

„My dekani vítame tie zmeny, ktoré naozaj pomôžu zvýšiť kvalitu výučby. Bod, v ktorom nenachádzame žiadny prínos, je zrušenie samosprávnych orgánov fakúlt. Dekan nebude volený akademickou obcou, čiže prostredníctvom zvolených zástupcov, ale bude ho vyberať výberová komisia siedmich ľudí, traja budú z fakulty,“ povedal dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Šteňo.

Zástupcovia študentov protest nepodporujú. Myslia si naopak, že novela pomôže zlepšiť riadiace procesy a prináša veľa pro-študentských opatrení.

Medzi vysokými školami, ktoré podporili výzvu RVŠ SR, je Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, niektoré fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Vysokej školy múzických umení v Bratislave či Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Novelu zákona o vysokých školách by mal parlament prerokovať v marci.

Zdroj

By Archa21