Archa ste vy, Archa sme my, Archa sme každý jeden z nás! Cieľom je spojiť nás všetkých na princípe zdravého rozumu, s uplatnením schopností, možností, vedomostí, zručností a prirodzenej aktivity každého z nás. My, spolu s vami spoločne tvoríme spoločenstvá, navzájom pospájané, tak, aby sme vytvorili životaschopný celok, ktorý bude schopný existovať a čeliť všetkým krízovým situáciám, ktoré nás čakajú. Štát zlyhal v pomoci jednotlivcom, podmieňuje základné životné potreby pre ľudí a ich bežný život nátlakovými opatreniami, ktoré sú v rozpore s Ústavou, ako aj Dohovorom o ľudských právach. Preto sa musíme postaviť na vlastné nohy a pomôcť si navzájom. A to je ARCHA.

By WebMin