Národné konzervatívne občianske združenia a iniciatívy na Slovensku sa rozhodli, vzhľadom na šírenie nepravdivých informácií na Slovensku v súvislosti s vplyvom posledných celosvetových udalostí a aktuálne neprehľadnou situáciou o stave spoločnosti, oboznámiť zahraničnú verejnosť so skutočnými názormi a náladami väčšiny obyvateľstva Slovenska. Vyhlásenie je reakciou na čoraz výraznejšie potláčanie demokratických princípov a základných ľudských práv a slobôd, vrátane slobody slova v Slovenskej republike.

Vyhlásenie organizácií a iniciatív (nižšie) vyjadruje názory občianskych subjektov tvoriacich jeden z hlavných národných prúdov na Slovensku a opiera sa o fakty, aktuálne vedecké výskumy a prieskumy prieskumných agentúr (Median.sk, Focus.sk, Národné osvetové centrum) a navrhuje riešenia.

Vyhlásenie bolo zaslané štátnym tlačovým agentúram – ruskej, českej, nemeckej, anglickej, francúzskej a americkej, veľvyslanectvám – ruskému, českému, nemeckému, anglickému, francúzskemu a americkému a zahraničným slovenským spolkovým organizáciám.

Vyhlásenie je určené na zverejnenie v akýchkoľvek médiách a na webových stránkach.

Ing. Branislav Čech – predseda Združenia slovenskej inteligencie.

Vyhlásenie občianskych organizácií a iniciatív k súčasnému stavu a smerovaniu Slovenskej republiky

My, zástupcovia občianskych organizácií a občianskych iniciatív v Slovenskej republike, nadväzujúcich na tradičné duchovné a kultúrne hodnoty slovenských a slovanských predkov, uvedomujúci si nezastupiteľnú zodpovednosť inteligencie za slovenský národ, vydávame nasledovné stanovisko:

1. Na Slovensku aktuálne dochádza čoraz k výraznejšiemu obmedzovaniu slobody slova a porušovaniu ľudských práv, ktoré sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch. Mediálna propaganda s podporou najvyšších domácich štátnych činiteľov lynčuje významné odborné autority a osobnosti, ktoré si dovolia vyjadriť iný, ako propagandou pretláčaný názor. Na jednej strane vládna moc likviduje politicky nepohodlné názory, vyhráža sa trestným stíhaním obyvateľov Slovenskej republiky za propagáciu vojny s výškou trestu 25 rokov, až doživotím, na druhej strane samotná vládna moc svojím verejným vystupovaním a aktívnym konaním vojensky podporuje Ukrajinu a sama ohrozuje mier v Slovenskej republike!

Slobodné vyjadrenie vlastného názoru garantované Ústavou Slovenskej republiky nestotožňujúce sa s vládnou propagandou je označované súčasným režimom ako prokremeľská propaganda, čo chápeme ako totalitné a neľudské zneužívanie vojny v Ukrajine. V každom vyspelom štáte s fungujúcim právnym systémom by bolo takéto konanie vládnej moci odsúdené.
Tieto bezprecedentné zásahy do slobody slova nemajú obdobu od novembrových prevratových čias v roku 1989.

2. Nesúhlasíme a odmietame Dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, prijatou v Slovenskej republike 9. 2. 2022.

Považujeme ju za porušenie suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky a nemôžeme ju chápať inak ako okupačnú zmluvu. Týmto aktom vládna moc nerešpektovala vôľu, názory, prejavy nespokojnosti a protesty väčšiny obyvateľov Slovenskej republiky, čím hlboko urazila slovenský národ.

Okupačná zmluva so SŠA prešla na Slovensku len niekoľkotýždňovým schvaľovacím a legislatívnym procesom, bez širšej verejnej a odbornej diskusie, bez akceptácie veľkého počtu zásadných hromadných pripomienok, bez možnosti vyjadrenia sa vysokých štátnych predstaviteľov na pôde štátnych inštitúcií, s výraznou podporou propagandistických médií, vrátane verejnoprávneho Rozhlasu a televízie SR a s tichou podporou významných cirkevných a kultúrnych inštitúcií bola zavŕšená podpisom prezidentky SR 9. februára 2022. V rámci procesu prijímania okupačnej zmluvy boli porušené demokratické princípy, prítomné v každom vyspelom európskom štáte. Preto sme 9. február vyhlásili za Deň národnej zrady.

Protest voči okupačnej zmluve pokračuje podpisovaním petícií za vypísanie referenda o zrušení okupačnej zmluvy so SŠA, ktoré doposiaľ podpísalo už vyše 60 tisíc Slovákov a ktoré plne podporujeme.

Slováci sú odjakživa mierumilovným národom, nikdy si nenárokovali cudzie územie, sú tradične a prirodzene spojení s ďalšími slovanskými národmi v najväčšom slovanskom spoločenstve v Európe. Ako uvádzajú aj verejné prieskumy a štúdie, väčšina Slovákov nesúhlasí s vojenskými základňami SŠA na území Slovenskej republiky, nechce obrannú spoluprácu so SŠA a nemá dôveru v NATO. Preto prijatie okupačnej zmluvy vnímame ako vlastizradu a súčasnú vládu Slovenskej republiky, koaličných a niektorých ďalších poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a prezidentku Slovenskej republiky, ktorí prijali okupačnú zmluvu považujeme za vlastizradcov.

3. Nesúhlasíme a odsudzujeme kroky vlády SR zamerané na vojenskú podporu Ukrajiny.

Nechceme, aby súčasná vládna moc na Slovensku vťahovala Slovenskú republiku a jej občanov do vojnového konfliktu a aby sa následne Slovensko stalo terčom vojnového útoku, na ktorý doplatí iba bežné obyvateľstvo. V tejto súvislosti občianska organizácia Združenie slovenskej inteligencie podala podnet na členov vlády Slovenskej republiky za ohrozenie mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) a účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon). Slovenská republika nie je v žiadnom prípade povinná miešať sa do rusko-ukrajinského konfliktu na území štátu, ktorý nebol a nie je členom NATO.

Sme zásadne proti prijímaniu sankcií voči Rusku, pretože ich dôsledkom bude nebezpečné narušenie hospodárstva v Slovenskej republike, ako aj v celej Európskej únii. Domnievame sa, že ich hlavným cieľom má byť rozvrat ekonomiky v rámci EÚ a získanie hospodárskych výhod pre SŠA.

Navrhujeme, aby Slovenská republika pomáhala Ukrajine humanitárne, a zároveň nezabúdala na pomoc svojim občanom, a pokúsila sa aj v spolupráci s inými štátmi diplomaticky riešiť vojnový konflikt, ponúknuť mediátorské služby a svoje územie ako jednu z možností na rokovanie oboch strán a využívať všetky dostupné mierové prostriedky na pomoc k ukončeniu tohto konfliktu.

Vzhľadom na to, že v minulosti viedli Slováci vyváženú politiku a nie sú zaťažení historickými resentimentami so žiadnym z národov bývalého ZSSR, mali by na takúto sprostredkovateľskú misiu všetky predpoklady.

4. Slovenská republika má vyvíjať snahu o spoluprácu vo všetkých oblastiach hospodárskeho rozvoja so všetkými štátmi a dlhodobo smerovať k politickej neutralite, nevzdávať sa vopred a dobrovoľne svojej suverenity, ale spieť k čo najvyššej úrovni pôvodnej suverenity ako nezávislosti Slovenskej republiky, tak ako ju definuje Ústava Slovenskej republiky z roku 1992, k demokracii a
slobodnému rozvoju slovenského národa ako rovnoprávneho subjektu medzinárodného práva.

Bratislava, 22. 4. 2022

Združenie slovenskej inteligencie, Sučany, www.zsi.sk
Slavica, Nitra, www.slavica.sk
Inštitút národnej politiky, Bratislava, www.institut-inp.sk
Aliancia národných síl, Bratislava
Signatári Nitrianskej deklarácie za zvrchovanosť SR, Nitra
Vlastenecký inštitút Petra Šveca, Nitra
Slovenskí katolíci, Bratislava
Rastic, Bratislava
Za slobodný život a zdravie na Slovensku, Prievidza,
www.zaslobodnyzivotazdravie.sk
Rádio Truck, Staré Hory, www.radiotruck.sk
Vždy spolu, Liptovský Hrádok
Vlastenecký front, Prešov
Archa, Bratislava, www.archa21.sk

By Archa21