Blíži sa definitívny koniec jedno a dvojcentových mincí. Napriek tomu, že ich ministerstvo financií oficiálne nezrušilo, výrazne obmedzí ich používanie vo verejnom priestore. Poslúži na to klasické zaokrúhľovanie.

Zaokrúhliť by sa mala až výsledná cena nákupu, ak je platená v hotovosti. Ak by sa celý nákup platil napríklad platobnou kartou, výsledná platená cena sa nezaokrúhľuje. Vyplýva to z novely zákona o cenách, ktorá začne platiť od 1. júla 2022.

„Tento krok zjednoduší vydávanie mincí, odľahčí naše peňaženky, pomôže starším ľuďom pri manipulácii s nimi, a zároveň zníži náklady podnikateľov za poplatky v prípadoch, keď ich potrebovali vložiť alebo spracovať v banke. Zmena bude mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie,“ uvádza v tlačovej správe ministerstvo financií, ktorú vydalo takto pred rokom.

Obchodníci už dlhodobo tvrdia, že takéto opatrenie príjmu s otvorenou náručou.

„Obchodníci podporujú zrušenie jedno a dvojcentových mincí, pretože spôsobujú zbytočné náklady pri administrovaní nakladania s týmito malými mincami,“ uviedol ešte minulý rok v apríli predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič.

Takto to bude fungovať v praxi. V praxi síce nepôjde o zrušenie, ale o systém zaokrúhľovania

„Chceli by sme zdôrazniť, že zaokrúhľovať sa nebudú jednotlivé položky, ale až výsledná suma celého nákupu,“ vysvetľuje ministerstvo.

Ako sa budú zaokrúhľovať hotovostné platby: 

  • Ak suma nákupu končí jedným alebo dvomi centami, výsledná platba sa zaokrúhli smerom nadol.
  • Ak suma nákupu končí tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi alebo siedmimi centami, výsledná suma sa zaokrúhli na päť centov.
  • A ak suma nákupu končí na osem alebo deväť centov, platba za nákup sa zaokrúhli nahor. 

Pravidlá zaokrúhľovania sa týkajú samozrejme iba hotovostných transakcií, pri bezhotovostných platbách sumu nie je potrebné zaokrúhľovať. V prípade kombinovanej platby, teda ak chce zákazník zaplatiť časť sumy napríklad kartou a časť v hotovosti, zaokrúhľuje sa iba tá časť, ktorá je platená v hotovosti. 

Slovensko sa tak začiatkom júla pridá ku krajinám, ako napríklad Taliansko, Belgicko či Holandsko, kde už obmedzenia pre používanie najmenších centových mincí platia.
TASR

By Archa21