Opatrenie o povinnom nosení respirátorov z minulého mája bolo kvôli nedostatočnému odôvodneniu a neúplnému vyhodnoteniu prínosov a rizík v rozpore so zákonom. Najvyšší správny súd (NSS) vyhovel návrhu muža z Protivína a školáčky z Brna.

Opatrenia z doby vlády premiéra Andreja Babiša (ÁNO) už zrušiť nemohol, dávno totiž nie je v platnosti. Preto len spätne konštatoval nezákonnosť. Ide o ďalší z radu desiatok podobných rozhodnutí NSS. Je dočasne sprístupnené na úradnej tabuli.

Súd opakovane zdôrazňuje potrebu náležitého odôvodnenia mimoriadnych opatrení vydávaných v boji s ochorením covid-19. Pandemický zákon vyžaduje, aby odôvodnenie zahŕňalo aktuálnu analýzu epidemickej situácie a vyhodnotenie konkrétnej miery rizika a primeranosti nariaďovanej regulácie. Opatrenie z minulého mája, ktoré bolo s čiastkovými modifikáciami v platnosti asi mesiac a nariaďovalo ochranu dýchacích ciest vo vnútorných priestoroch, však vraj žiadnu ucelenú analýzu neobsahovalo.

„Prípadné riziká spojené s dlhodobým zakrývaním dýchacích ciest pritom nemožno brať na ľahkú váhu a preklenúť ich jednoduchým konštatovaním, že opatrenia odporcu zaviedol v záujme ochrany obyvateľstva pred ochorením covid-19. Ochrana verejného zdravia totiž nezahŕňa iba ochranu pred týmto ochorením,“ napísali sudcovia NSS.

Ministerstvo zdravotníctva v jednom odseku poukázalo na mutácie koronaviru. „Hoci NSS nespochybňuje, že v SR sa v čase vydania napadnutého opatrenia šírili aj nákazlivejšie mutácie koronaviru, nemôžu tieto strohé konštatovania o existencii mutácií predstavovať analýzu v zmysle pandemického zákona,“ stojí v rozhodnutí.

Ministerstvo potom malo na základe analýzy racionálne zhodnotiť, ktoré epidemické riziká má zmysel v záujme zachovania bežného chodu spoločnosti podstúpiť, a ktoré už nie.

Ministerstvo sa v opatrení podľa NSS dostatočne nevyjadrilo ani k možným negatívnym dopadom dlhodobého používania ochranných prostriedkov dýchacích ciest. Pandemický zákon pri tom vyžaduje posúdenie rizika súvisiaceho s ukladanou povinnosťou.

„Hoci NSS rešpektuje, aby odporca postupoval v súlade s princípom predbežnej opatrnosti a bral tak do úvahy v zásade najhoršie možné varianty z tých, čo môžu nastať, nemôže tento princíp viesť k absolútnej preferencii opatrnosti,“ zdôraznil NSS. 

Ako odporca v konaní vystupovalo ministerstvo zdravotníctva.

Český biochemik Zdeněk Hostomský: „Pri spomaľovaní infekcie respirátory veľkú rolu nehrali, bol to skôr len taký symbol.“

Video:

Zdroj

By Archa21