Dostali sme sa do závozu. Ekonomicko-hospodárska, sociálna, politická, vojenská a medzinárodná situácia na Slovensku prerazila dno a dostala sa do stavu, z ktorého niet riešenia štandardnou cestou.

Mylné by bolo domnievať sa, že akékoľvek voľby môžu napraviť hlboký rozklad spoločnosti. Aj keby sa stal zázrak a na politickú scénu by sa dostal zrelý politik, s dostatočnými ekonomickými a geopolitickými znalosťami, stratég a diplomat so skutočnou oddanosťou k Slovensku. V potencionálnych personálnych štruktúrach sa v súčasnosti nenachádza dostatočne odvážna a nezištná osobnosť so silnou mediálnou podporou. Vstup do politiky je u mnohých podmienený túžbou prakticky bezprácne zarábať veľké peniaze a disponovať mocou. Do politiky vstupujú najmä ľudia, ktorí nevedia zarobiť peniaze inou, ako politickou činnosťou.

Na druhej strane, potencionálny politik by musel byť schopný dostatočne lavírovať medzi tlakmi mocností, hýbucimi našou politickou scénou. Musel by ako na mínovom poli uhájiť čo možno najväčšie záujmy slovenských občanov.

Oveľa vážnejším aspektom je fakt, že za uplynulých tridsať rokov dovolili rádovo všetci politici nielen rozklad ekonomickej sebestačnosti, ale aj rozklad štátnych štruktúr, súdnictva, bezpečnostných zložiek, kontrolných úradov, zdravotníctva, školstva a ministerstiev. Každá strategicky významná štruktúra štátu bola napadnutá dosadením Američanmi vyškolených záškodníkov, prevzatím celej masmediálnej scény americkým kapitálom a vytvorením legitímnych agentov v podobe tretieho mimovládneho sektora. Tie nikým nevolené prevzali od štátu oficiálnu moc a podľa zaoceánskych inštrukcií si dosadzujú svojich vyvolených členov do najvyšších štátnych postov.

Média dokonale ovládajú slovenské stádo, vytvárajú poslušný stádovitý postoj, lusknutím prsta menia myslenie slovenských občanov, manipulujú ich k okamžitému strachu, či až nacistickej nenávisti. Výsmešne s pohŕdaním prostredníctvom televíznych obrazoviek nám servírujú neznáme postavičky, ktorým narýchlo upradú dojímavý príbeh a stádo si ich bezmyšlienkovo zvolí do strategických štátnych postov. A bude voliť naďalej.

Až do smutného konca, ktorý postihol aj Ukrajinu až po samotný rozpad, ktorý ešte ľudia nie sú schopní vnímať. Dom s hnilými základmi a rozpadnutými stenami nie je možné zrekonštruovať. Len rozbúrať a postaviť odznova. Na zdravej pôde.

K rozpadu vedie už len pár krôčikov. Ak nás nezmetie tretia svetová vojna, ostáva len revolúcia, ktorá by však nesmela byť vedená opäť agentami nadnárodných štruktúr, čo je najpravdepodobnejšia možnosť. Táto by nás doviedla k ešte väčšej hrozbe, akej čelíme dnes. Zahraniční agenti sú pripravení na všetky možnosti a infiltrovaní v rôznorodých združeniach a aktivitách, usilujúcich sa viesť občanov k vymaneniu z okov, ktoré nás sputnávajú čoraz neodvratnejšie.

V najbližšej dobe nás bez ohľadu na výsledok vojny na Ukrajine, čaká neradostná budúcnosť. V prípade odpojenia strategických surovín ekonomický aj politický kolaps a občianska vojna.

Zatiahnutím americkou gubernátorkou do priameho ohniska vojny, sme boli nedobrovoľne zaradení do šíku priamych nepriateľov Ruskej federácie, od ktorej sme absolútne surovinovo závislí. Je vysoko pravdepodobné, že tento nepriateľský akt nám Rusko jedného dňa spočíta. Zároveň budeme vylúčení aj z novovytvárajúceho sa multipolárneho sveta. Či už s Európskou úniou ako skapínajúcou veľmocou, ktorá nestojí svetovým lídrom ani za spoločné diskusie, alebo bez nej, sa zaradíme do bloku skrachovaných vyplienených lúzrov, odtrhnutých od zvyšku sveta v totálnom područí ďalšej skapínajúcej veľmoci – USA, ktorá potrebuje vysať ostávajúce kolónie.

Pri súčasnom globálnom preformátovaní sveta nás Čaputová zaradila do americkej sféry podriadenosti. Do čoraz väčšieho zadlžovania, odovzdávania posledného bohatstva americkým bankám, likvidácie vlastníctva občanov až do totalitnej závislosť na štáte, ktorý nám ale nebude patriť. Pretože človek zbavený akéhokoľvek vlastníctva bez slobodnej vôle, je, pri akýchkoľvek eufemizmoch, len obyčajný otrok.

Hŕstka vedomých občanov s hrôzou bezmocne sleduje priepasť, do ktorej nás vlečie americká gubernátorka, vyškolená sorošovským tretím sektorom, obratne manipulujúc Slovákov bez toho, aby si to uvedomovali.

Táto hŕstka si hľadá kontakty s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi a vytvára pôdu na prežitie v komunitách, schopných prežiť aj v najťažších životných podmienkach. Generácie z obdobia socializmu ešte nezanikli a s najvyššou pravdepodobnosťou budú opäť nútené vytvárať paralelnú spoločnosť, ktorá ich nepripraví o slobodu, ľudskú dôstojnosť, živobytie, ale aj o základné životné podmienky.

Prvý základ položila alternatívna mediálna scéna, ktorá bola rovnako ako pred 89′ rokom, či v dobách nacizmu, nútená prejsť do zákopovej informačnej vojny. Za ňou bude nasledovať masívne rastúca šedá ekonomika a prechod slobodomilovných občanov do ilegality.

Čo nevyhnutne nastane, ak sa stádo nezobudí a nevezme svoje životy do vlastných rúk.

Ing. Iveta Michalíková