Šikana a zastrašovanie našich právnikov narastá do obludných rozmerov. Prepad sudcu JUDr. Štefana Harabina ideologickým komandom NAKA, zhabanie jeho mobilu a notebooku predstavujú vrchol štátnej arogancie a teroru voči tým, ktorí sa odvážia povedať svoj názor, odlišný od nasilu verejne prezentovanej povinnej mienky, diktovanej vládou a najnovšie aj celkom oficiálne americkým kongresom.

Orgány štátnej moci nám prikazujú, čo si smieme myslieť. Vzali nám občianske slobody, berú nám slobodu slova a na rade aj sloboda myslenia. Je našou morálnou povinnosťou podporiť tých, ktorí dvíhajú hlas za pravdu a naše práva.

Pretože dnes sú to oni a zajtra to budeme my.

Podporiť petíciu môžete tu: www.peticie.com

My, slovenskí občania sa obraciame na všetky kompetentné orgány štátu, súdnej moci, prokuratúry
aj polície, s výzvou na návrat právneho štátu. S pohoršením sledujeme najnovší útok na slobodu
slova, kedy jednotka NAKA bezprecedentne vrazila do súkromného obydlia bývalého sudcu,
bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR, bývalého podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti JUDr.
Štefana Harabina, s vykonštruovaným obvinením , za ktoré ho chcú odsúdiť na tri roky.
Od nástupu súčasnej vlády sme svedkami zastrašovania právnikov, sudcov, každého kto vysloví iný
ako povolený názor, či len zverejní alebo poukáže na fakty, alebo skutočnosti, ktoré nie sú v
súlade s tým jediným dovoleným názorom.

Odmietame trvalé útoky a postupnú likvidáciu slovenských právnikov, sudcov a obhajcov,
vyšetrovateľov ale aj iných odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí obhajujú slobodu slova a
dodržiavanie práva na Slovensku.

Dôrazne trváme na dodržiavaní Ústavy Slovenskej republiky, tretí oddiel, Článok 26, bod 1) Sloboda
prejavu a právo na informácie sú zaručené a bod 2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom,
písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať
idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Rovnako trváme na dodržiavaní práva a právneho
poriadku v našom štáte, tak aby nedochádzalo k ohýbaniu a zneužívaniu práva na prenasledovanie a
likvidovanie tých, ktorí majú iný názor a neboja sa ho povedať.

Dôrazne namietame a nesúhlasíme s presadzovaním jednostrannej vládnej ideológie na podporu
vojny dodávkami zbraní na Ukrajinu a zapájaním Slovenskej republiky do vojenského konfliktu
akýmkoľvek spôsobom a likvidáciou odporcov vojny.

Občianske združenie Spolok Archa

By Archa21