Držať ich v bankách znamená stratu.

Domácnosti na Slovensku prišli o 4 miliardy eur. Tak sa dá zjednodušene opísať strata kúpyschopnosti za uplynulý rok. Na bežných účtoch v bankách mali ľudia uložených takmer 42,5 miliardy eur, ale inflácia z nich zhltla 10 %. Pri súčasných nulových úrokoch tam postupne strácajú hodnotu.

Po mimoriadne silnom roku 2021 sa finančné trhy v prvom štvrťroku zakolísali. Reagovali na to aj investori na Slovensku.

Pozrite si celú reportáž RTVS:

„Dá sa troška pozorovať určitú nervozitu, pretože sa zvýšili, aj mierne oproti dlhodobému priemeru, výplaty a redemácie,“ hovorí Roman Vlček, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Priemerná výkonnosť podielových fondov bola v 1. štvrťroku záporná a hodnota majetku poklesla o 4,6 %.

„Dominantné témy boli predovšetkým dve – ukrajinská kríza a nervozita s ňou spojená, ktorá tlačila nadol ceny rizikových aktív na čele s akciami. Naopak, prudko nahor išli ceny komodít na čele s energiami. A ďalším dôležitým ‚drajverom‘ na finančných trhoch v prvom kvartáli bola znepokojujúco vysoká inflácia,“ vysvetlil Stanislav Pánis, analytik J&T Banky.

Miera inflácie na Slovensku presiahla 10 % prvýkrát od roku 2000. Držať peniaze na účtoch v bankách preto znamená stratu.

Zdroj: rtvs.sk

By Archa21