Z prieskumu spoločnosti YouGov, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s European University Institute vyplýva, že Slovensko stojí na opačnej strane barikády, než zvyšok Západu. Nie sme v tom však sami, ale spoločnosť nám robí aj Grécko, Bulharsko či Maďarsko.

Kto je zodpovedný za vojnu na Ukrajine?

V Škandinávii, Veľkej Británii, Poľsku a Holandsku si viac ako 70 % ľudí myslí, že za vojnu je zodpovedné predovšetkým Rusko. Naopak, v Bulharsku a Grécku je väčšina presvedčená, že zodpovednosť nesie Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) alebo, že NATO nesie zodpovednosť rovnocenne spolu s Ruskom.

Podobne aj na Slovensku a v Maďarsku väčšina ľudí nesúhlasí s tvrdením, že za vojnu je zodpovedné Rusko.

Slovensko premýšľa opačne, ako zvyšok západu

Väčšina opýtaných si myslí, že európske krajiny by mali investovať skôr do obrany a bezpečnosti ako do obchodu a diplomacie s Ruskom, pričom tento názor sa v uplynulých mesiacoch výrazne posilnil, v Bulharsku (57 %), Grécku (55 %), na Slovensku (49 %) a v Maďarsku (37%) má väčšina ľudí opačný názor.

Nesúhlasíme ani s dodávkami zbraní Ukrajine

Prieskum sa zameral aj na to, do akej miery a ako Európania podporujú alebo nesúhlasia s rôznymi iniciatívami na pomoc Ukrajine. Väčšina opýtaných pritom súhlasila s posielaním humanitárnej pomoci na Ukrajinu (84 %), umožnením vstupu ukrajinských utečencov do európskych krajín (80 %) a na ich pracovné trhy (71 %).

Najzložitejšia je, zdá sa, pre Európanov predstava, že by mali do boja poslať svoje vojská, čo podporuje v priemere len 31 % opýtaných.

Podobne je len menšia časť obyvateľov Európy pripravená prijať vyššie ceny energií v súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko.

Slovensko má problém veriť hodnotám liberálnej demokracie

Politológ Radoslav Štefančík pre Noviny PLUS TV JOJ povedal, že prieskum odzrkadľuje spoločenské nastavenie. „Je obrazom klímy, ktorá na Slovensku panuje už dlhé roky. Treba povedať, že v minulosti boli robené prieskumy, ktoré sa zameriavali na to, ako sme náchylní veriť konšpiračným teóriám a Slovensko sa nachádzalo na čele tých krajín, ktorých obyvatelia dôverovali konšpiračným teóriám,“ uviedol Štefančík s tým, že dáta treba vnímať aj v tomto kontexte. 

„Slováci majú problém dôverovať západným štátom a hodnotám liberálnej demokracie,“ uzavrel. 

Zdroj: plus.noviny.sk

By Archa21