Novela zákona o Policajnom zbore, ktorú v stredu (23. 2.) schválila vláda prináša zavedenie základnej štruktúry Policajného zboru (PZ), zrušenie menoviek na rovnošatách či nové právomoci policajtov.

Základnú štruktúru zboru majú tvoriť Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Podrobnejšie organizačné členenie zboru zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta.

„Takáto voľne nastavená podrobnejšia organizácia súvisí aj s pripravovanými organizačným zmenami v PZ,“ upozornil rezort vnútra. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ.

Zmena pre osočovanie či vyhrážanie sa

Zákonom sa má tiež zrušiť povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov. „V mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov,“ zdôvodnil predkladateľ.

Do zákona má pribudnúť, že PZ je úradom pre vyhľadávanie majetku. Doplniť sa má aj oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch.

Kontrola požitia alkoholu u svedkov

Policajt by mal byť oprávnený požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby má po novom stačiť úradný záznam.

Policajti by mohli mať tiež právo vyžadovať od svedka vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou alebo inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné.

„Dôvodom je najmä skutočnosť, že schopnosť osoby, s ktorou policajt vykonáva úkony súvisiace s objasňovaním protiprávneho konania, napríklad výsluch, konfrontácia, rekonštrukcia, môže byť požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok ovplyvnená,“ zdôvodnil rezort.

Putá by sa po novom mohli používať aj na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo ohrozuje svoj život, zdravie, alebo poškodzuje majetok.

Používanie dronov

Novela zároveň upravuje napríklad aj niektoré podmienky používania takzvaných dronov. „Činnosť lietadla spôsobilého lietať bez pilota je zakázaná do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme nad pracoviskom, bydliskom alebo rezidenciou prezidenta SR, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády SR a predsedu Ústavného súdu SR,“ zdôrazňuje dokument.

Používanie dronov je obmedzené aj nad objektom, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania pléna Národnej rady SR, vlády SR alebo zasadnutia pléna Ústavného súdu SR.

Zdroj

By Archa21