Poslanci pred pol hodinou nesúhlasili s vystúpením generálneho prokurátora v parlamente. Zo 124 prítomných zákonodarcov bolo za len 59.

„Nemôžem byť ticho,“ napísal na Facebooku Maroš Žilinka po príchode do parlamentu. „Práve som prišiel do Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa o 13:00 hod. začína schôdza s jediným bodom programu: Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických,“ informoval fanúšikov na sociálnej sieti.

Dnešný deň by si mali zapamätať všetci občania Slovenska, napísal neskôr.

„Pred plénom Národnej rady Slovenskej republiky som mienil predniesť odborné stanovisko k návrhu Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Poslanci národnej rady mi však hlasovaním odmietli udeliť slovo. Pre nevýhodnosť predloženého návrhu Dohody pre Slovenskú republiku som poslancov Národnej rady Slovenskej republiky mienil požiadať, aby pri hlasovaní vyslovili svoj nesúhlas s touto Dohodou,“ uviedol.

„Vlastný názor a vôľa človeka sú vlastne jeho česť!“ podotkol.

Zdroj

By Archa21