Ak má niekto záujem podporiť ušľachtilé aktivity Zuzany Čaputovej, či prehodiť s ňou pár slov, na stránke obce Križovany nad Dudváhom je uvedená jej významná zelená akcia, „sadenie stromov v rámci znižovania uhlíkovej stopy“. Zuzana sa na akciu pozvala sama. Z tohto dôvodu má zavítať túto sobotu 23.04.2022 o 9:00 ku kostolu v Križovanoch nad Dudváhom.

Podľa našich informácií má jej pracovný tím už pred deviatou pripraviť priestor pri háji, prezidentka o 9:00 zasadí pamätný strom pri kostole, zrejme prednesie krátky prejav a potom sa má presunúť k háju aj ona a sadiť stromy. Trasa od kostola k háju v obrázku pod článkom.

Potom má byť spoločný obed.

Na rozdiel od situácií spred prezidentského paláca, kedy sa ani pri jednom z protestných zhromaždení ľudia s prezidentkou nestretli  možno nastane situácia, že bude „na dohmat“ a bude jej možné klásť otázky.

Vysoko oceňujeme, že v časoch kedy ľudia obracajú každý cent v ruke, strácajú prácu a bezmocne sledujú okupáciu svojho územia cudzími vojskami a desaťtisícami  migrantov a štvavé vojnové aktivity najvyšších štátnych činiteľov, bude „prezidentka vykonávať takú mierumilovnú činnosť, akou je zasadenie stromčeka.

Takže, milí občania Slovenskej republiky, malo by pre nás všetkých byť cťou ju prísť podporiť a podržať jej lopatu, aby neutrpela dvíhaním náradia, ktoré nepatrí do jej rúk.

Zdroj: www.krizovany.sk

By Archa21