Ekonóm a prognostik Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. v aktuálnom videu komentuje súčasné dianie ohľadne vojenskej eskalácie na Ukrajine a ekonomické dopady konfliktu. Zároveň zdôrazňuje, že v rámci fungovania doterajšej mocenskej štruktúry na planéte dochádza k dramatickému zlomu, ktorý kompletne zmení a transformuje našu civilizáciu.

Video:

By Archa21