Prezident Vladimir Putin nariadil ruskej armáde, aby „zabezpečila mier“ v Doneckej a Luhanskej republike, ktorých nezávislosť Moskva v pondelok (21.2.2022) oficiálne uznala. Putin poveril ministerstvo obrany, aby vyslalo mierové jednotky na Donbas a ministerstvu zahraničných vecí nariadil, aby nadviazalo diplomatické vzťahy s oboma štátmi.

Oficiálny krok Kremľa prichádza krátko po Putinovom prejave k národu v pondelok večer. V ňom odznelo, že „bratský“ ukrajinský národ sa stáva „kolóniou“ Západu a je pod vplyvom „rusofóbnej“ vlády, ktorá je nepriateľská voči Moskve a popiera etnických Rusov a základné ľudské práva osôb hovoriacich po rusky.

Podpísané zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskom a DĽR a LĽR obsahujú tieto body:

 • zmluvné strany budú úzko spolupracovať „pri obrane suverenity, územnej celistvosti a bezpečnosti“
 • spoločne prijmú „všetky dostupné opatrenia na elimináciu ohrozenia mieru, ako aj na odvrátenie aktov agresie voči nim zo strany ktoréhokoľvek štátu a budú si navzájom poskytovať potrebnú pomoc, vrátane vojenskej“.
 • budú mať navzájom „právo zlepšovať vojenskú infraštruktúru ozbrojených síl a budovať, používať vojenské základne (objekty) na svojom území“
 • zmluvné strany nebudú súčasťou blokov alebo aliancií namierených proti ktorejkoľvek z nich
 • zmluvné strany „potvrdzujú a rešpektujú územnú celistvosť a nedotknuteľnosť existujúcich hraníc“ Ruskej federácie, DĽR a LĽR.
 • budú chrániť štátne hranice LĽR a DĽR spoločným úsilím
 • budú si uznávať doklady vydané štátnymi orgánmi a samosprávami zmluvných strán
 • každý občan LĽR a DĽR má právo na ochranu na území tretieho štátu, kde nie je zastúpenie republík, za rovnakých podmienok ako platia pre občanov Ruska
 • strany zabezpečia spoločný režim pre vstup svojich občanov do a z tretích krajín
 • zabezpečia tiež ochranu práv a slobôd národnostných menšín
 • Ruská federácia prijme opatrenia na podporu finančného a bankového sektora LĽR a DĽR na základe skutočnosti, že ruský rubeľ je na ich území platobným prostriedkom
 • zmluvy sa uzatvárajú na dobu 10 rokov.

Obyvatelia oslavujú.

Zdroj

Zdroj

By Archa21