Petícia za vypísanie referenda o vytvorení právneho základu pre rozmiestnenie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky.

Stiahnuť petičný hárok – TU.

Potrebujeme milión podpisov!

POKYNY:

Čísla strán nevypĺňajte.

Do hárkov vkladajte celé meno a adresu podľa OP.

Hárky je potrebné vypĺňať výlučne ručne a zasielať poštou, alebo doručiť osobne, nie mailovou fotokópiou.

Hárky zasielajte na adresy zberných miest. Podľa počtu hárkov sa budú priebežne dopĺňať a aktualizovať na web stránke.

Informácie k petičným hárkom budú aktualizované na web stránke www.archa21.sk/referendum

Zoznam zberných miest:

Janka Ferková, Komenského 1440/18, 900 01 Modra

Stanislav Hesek, Hollého 392/48, 90801 Kúty

Alena Bystrianska, Šalgotarjánska 14129/2C, 97404 Banská Bystrica

Renáta Chovancová, Kavečianska cesta 1119/12, 04001 Košice

Peter Obst, PipoKlub, D. Tatarku č. 6, 92101 Piešťany

Jozef Kerti, Domáce potreby, Dulovo námestie č. 7, 821 08 Bratislava

Galina Antropová, Cabaj-Capor 112, 95117 okres Nitra

Metiron, Brezová 2, 901 01 Malacky 

Ľubica Klobušická, Brnianska 10, 911 05 Trenčín

Anna Pastuchová, Formáty 31, 06501 Hviezdne, Stará Ľubovňa

Zuzana Havlíková Margetinyova, Kuchyňa č. 480, 90052, Kuchyňa

By Archa21