Západné krajiny v rámci sankcií zmrazili polovicu, teda 300 miliárd dolárov zo 640 miliárd ruských zlatých a devízových rezerv. Ruská centrálna banka teraz prijala „zrkadlové“ opatrenie, ktorým obmedzila pohyb kapitálu, zakázala predaj cenných papierov zahraničnými investormi a výber ich finančných prostriedkov z ruského finančného systému. Okrem toho sa platby dlhu ruských spoločností ako aj vládneho dlhu veriteľom z krajín, ktoré podporujú sankcie proti Rusku, uskutočnia len s povolením špeciálnej vládnej komisie.

Centrálna banka neumožní externé platby z Ruska do nepriateľských krajín, s výnimkou zahraničnoobchodných operácií na nákup ruského tovaru. Vladimir Putin už predtým oznámil, že „nepriateľské krajiny“ budú môcť nakupovať ruský tovar len za ruskú menu. Do polovice budúceho týždňa ruská centrálna banka vypracuje postup pre európskych spotrebiteľov na prechod na platby za plyn výlučne v rubľoch.

Zlato je uložené v bezpečí

Ruská centrálna banka tiež zmrazila časť ruských zlatých a devízových rezerv v dolároch a eurách. Nerezidenti z tretích krajín nebudú môcť previesť do zahraničia viac ako 5 000 USD mesačne. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom zabrániť úniku peňazí z ruského trhu. „Všetko zlato z našich zlatých a devízových rezerv je v trezoroch Ruskej banky, na území našej krajiny,“ uvádza regulátor.

Je potrebné poznamenať, že zlaté a devízové ​​rezervy sú nástrojom, pomocou ktorého môže centrálna banka chrániť ekonomiku krajiny pred vonkajšími krízami. Takéto rezervy pomáhajú splácať devízový dlh, platiť za kritické dovozy a stabilizovať devízový trh.

Rusko začiatkom februára naakumulovalo zlato v hodnote 132,2 miliardy USD, ktoré je uložené na území krajiny. Približne 30 miliárd USD je držaných v rezervách Medzinárodného menového fondu a zvláštnych právach čerpania (SDR). Na túto časť rezerv sa nebudú vzťahovať sankcie.

Západné banky čaká nesplácanie ruských záväzkov

Pokiaľ ide o opatrenia prijaté centrálnou bankou, hlavne odmietnutie splatiť zahraničné dlhopisy v cudzej mene, banka ním zámerne navodzuje technické zlyhanie ruských spoločností.

Celkový korporátny dlh ruských spoločností sa odhaduje na 478 miliárd dolárov. V najbližších 3 rokoch musia ruské spoločnosti zaplatiť „nepriateľským krajinám“ viac ako 200 miliárd dolárov. Teraz však budú musieť západné komerčné banky na tieto peniaze na dlhú dobu zabudnúť.

To povedie k platobnej neschopnosti ruských spoločností a k zníženiu ich podnikového ratingu, čo im v budúcnosti znemožní získať úvery od západných bánk. 

Podľa regulátora nebude Rusko úvery od západných bánk v budúcnosti potrebovať. O tom, kto dlhy zaplatí a kto nie, bude rozhodovať centrálna banka spolu s vládou. Je možné, že v prípade rozmrazenia aktív centrálnej banky bude korporátny dlh splatený v pomernej výške.

Zdroj: kremll.info, gazeta.ru

By Archa21