Západ bombarduje Rusko tvrdými ekonomickými sankciami, avšak odvetné opatrenia nezasiahnu európsku ekonomiku o nič menej. EÚ riskuje, že zostane bez plynu, hnojív, pšenice a v dôsledku toho bez úrody. Výsledkom bude rekordne vysoká inflácia a nedostatok potravín. K určitým obmedzeniam vývozu dochádza už dnes.

Ruský premiér Michail Mišustin podpísal dekrét o dočasnom zákaze vývozu obilia do krajín Eurázijskej hospodárskej únie (EAEU) do 30. júna, ako aj bieleho cukru a surového trstinového cukru do tretích krajín do 31. augusta. Ide o dočasné opatrenie na udržanie domácich objemov. Pomôže udržať ceny a pokryje potreby domácich spotrebiteľov a spracovateľov v Rusku.

Podpredsedníčka vlády Victoria Abramchenko oznámila zákaz vývozu obilia a cukru na Telegrame.

„Ministerstvo priemyslu a obchodu RF zakázalo do 31. augusta vývoz bieleho a surového cukru z Ruska, ako aj pšenice, raže, jačmeňa a kukurice do 30. júna tohto roku,“ napísala podpredsedníčka vlády. Vývoz obilia v rámci kvóty na základe samostatných licencií bude povolený. Pre našich partnerov v Euroázijskej únii bude vývoz cukru možný podľa individuálnych rozhodnutí ministerstva pôdohospodárstva. V zozname výnimiek sú aj dodávky do LĽR a DĽR.

Prípadné pozastavenie vývozu obilia v dôsledku konania zahraničných logistických operátorov povedie len k jeho zdražovaniu na celom svete, čo tvrdo zasiahne Európu. Konkurentmi budú Egypt, Turecko, Pakistan, Bangladéš a ďalšie krajiny, ktoré sú pripravené dobre zaplatiť za obilie z Ruska.

Zdroj

By Archa21