Ak prídeme o plyn z Ruska, môže to byť problém, povedal Martin Bartošovič, generálny riaditeľ Nafty (foto).

Šéf spoločnosti, ktorá je kľúčovým prevádzkovateľom podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a venuje sa aj ťažbe plynu a ropy pripomína, že momentálne sú domáce zásoby slabé.

Aktuálna naplnenosť komerčnej kapacity je približne 20 percent, ďalších 15 percent navyše tvoria krízové zásoby pre domácnosti.

„Sme na konci zimy, vtláčacia sezóna ešte len začala. Keby sa teda tok z Ruska náhle zastavil, môže to byť vážny problém,“ tvrdí.

Nafta vidí ako jedno z riešení rozšírenie domácej ťažby zemného plynu.

Zdroj: Pravda

By Archa21