Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a opäť otvára otázku „bezpečného“ návratu žiakov do škôl v súvislosti s COVID-19.

Z tohto dôvodu začali školy zisťovať záujem rodičov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole. MŠVVaŠ SR plánuje zabezpečiť distribúciu antigénových samotestov na „bezpečný“ návrat do škôl v školskom roku 2022/2023 na konci školského roka 2021/2022, aby rodičia dostali antigénové samotesty ešte pred letnými prázdninami.

Školy upozorňujú, že pokiaľ rodičia o testy požiadajú, budú povinní v prípade zvýšeného výskytu COVID-19 testy používať a nahlasovať každé vykonanie antigénového samotestu podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR.

Zdroj: zshu.sk

By Archa21