Mali dostať pridané už od nového roka. Na rokovaniach v parlamentnom výbore sa však rozhodlo, že k debate o platoch pre sestry a záchranárov sa výbor vráti až v septembri 2022.

Slovenské zdravotné sestry sú na tom v porovnaní s kolegyňami v susedných krajinách najhoršie. Čo má zdravé ruky, nohy, pozná svoju hodnotu a ovláda cudzí jazyk, odchádza preč zo Slovenska.

Systémové riešenie, ktoré by zabránilo odchodom, nie je. Individuálne sa problém pokúšajú zaplátať jednotlivé nemocnice. Napríklad vo Fakultnej nemocnici v Nitre aktuálne vyplatili niektorým zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám takzvaný stabilizačný príspevok vo výške dvetisíc eur. Ide o jednorazovú platbu, pričom sestrička sa zaväzuje, že bude v nemocnici pracovať ďalšie dva roky. Háčik je v tom, že do doby dvoch rokov sa nezapočítajú dni strávené na práceneschopenke či OČR, ani výkon práce v krízovom období počas núdzového stavu. Viaceré sestry komentujú, že ide o almužnu, ktorou sa štát pokúša zalepiť im oči a ústa.

Zdroj

By Archa21