Sudca Najvyššieho správneho súdu Petr Mikeš (foto) označil opatrenia, ktoré zakazujú neočkovaným chodiť do reštaurácií, za nezákonné.

Ďalšiu ťažkú ​​ranu zasadil opatreniam ministerstva zdravotníctva obmedzujúcim prevádzku reštaurácií či ubytovania v rámci boja proti koronavírusu Najvyšší správny súd (NSS). Zrušil totiž mimoriadne opatrenie, podľa ktorého mali zakázaný vstup do stravovacích podnikov, klubov, ale aj do zariadení krátkodobého ubytovania ľudia bez dokončeného očkovania alebo po prekonanej chorobe.

Sudcovia nechali opatrenia z 29. 12. 2021 v platnosti ešte týždeň, potom prestanú platiť.

Podľa predsedu senátu NSS Petra Mikeša nemalo ministerstvo pre obmedzovanie služieb oporu v pandemickom zákone.

„Ministerstvo nemá oporu na obmedzovanie tohto typu prevádzok v tzv. pandemickom zákone, ak nejde o technické opatrenia, ako je napríklad používanie dezinfekcie či rozmiestnenie miest na sedenie. Ich činnosť by ministerstvo mohlo obmedziť len podľa zákona o ochrane verejného zdravia, ale to len voči osobám podozrivým z nákazy,“ vysvetlil Mikeš s tým, že podozrivým z nákazy nemôže byť bez ďalšieho preskúmania každý. To by bolo mysliteľné iba za situácie, kedy by bola celá ČR označená za ohnisko nákazy. Cieľom opatrenia však nemôže byť nepriamo donútiť občanov k očkovaniu.

Štát nesmie ľudí nútiť do očkovania

Súd tiež upozornil s odkazom na argumentáciu ministerstva, že cieľom opatrenia v tejto podobe nemôže byť to, aby občania boli nútení do očkovania, ktoré je dobrovoľné.

„Cieľom opatrenia však nemôže byť nepriamo donútiť občanov k očkovaniu. Tým by sa totiž z dobrovoľného očkovania stalo prostredníctvom mimoriadneho opatrenia očkovanie povinné, pretože osobám neočkovaným by neostávalo nič iné, než sa nechať naočkovať, ak by chceli bežne žiť,“ zdôraznil Mikeš.

Tri možné scenáre

„Ministerstvo má počas platnosti existujúcej legislatívy tri možnosti. Buď vyhodnotiť situáciu tak, že je taká zlá, že každého je možné považovať za podozrivého z nákazy, alebo sa obrátiť na vládu, aby vyhlásila núdzový stav. A samozrejme je tu možnosť, že túto oblasť ponechá bez regulácie,“ povedal Mikeš.

„Ministerstvo zdravotníctva by za súčasného znenia pandemického zákona obdobnú úpravu mohlo prijať len vtedy, ak by boli naplnené podmienky zákona o ochrane verejného zdravia. Muselo by teda tvrdiť a preukázať, že podozrivým z nákazy môže byť každý na území ČR. Pokiaľ tieto podmienky splnené nie sú, potom je na vláde, aby rozhodla, či je bez tejto regulácie schopná pandémiu zvládať alebo nie alebo či je dôvod pre vyhlásenie núdzového stavu a prijatie obdobnej regulácie prostredníctvom krízového opatrenia vlády,“ dodal Mikeš.

Súd rieši aj ďalšie žaloby

Súd prvého stupňa k zrušeniu opatrení pristúpil na základe žaloby ženy z Brna. Zrušené ustanovenia zákazníkom nedovoľovali vstúpiť do prevádzok stravovacích služieb, hudobných, tanečných a podobných spoločenských klubov a diskoték, herní a kasín a využiť krátkodobé a rekreačné ubytovacie služby, pokiaľ nesplnia podmienky, ktoré ministerstvo označuje ako tzv. bez-infekčnosť. 

Týmito podmienkami sú buď ukončené očkovanie, alebo prekonanie ochorenia Covid-19 v posledných 180 dňoch. Iba výnimočne je možné preukázať sa aj PCR testom.

NSS má na stole už ďalšie žaloby na platné opatrenia a nie je vylúčené, že aj tie z podobných dôvodov zruší.

Zdroj

By Archa21