V prípade obmedzenia či zastavenia dodávok plynu z Ruska by štát mohol prísť na príjmoch o približne 300 miliónov eur ročne. Najviac by totiž utrpela spoločnosť Eustream, ktorá sa stará o hlavnú prepravu z východu na západ Slovenska.

Štát by tak prišiel o dividendy od slovenského prepravcu plynu a nezaplatenej dane z príjmu, keďže Eustream je každoročne najväčším platcom dane z príjmu.

Ako vyplýva z analýzy spoločnosti FinStat, štát by tak prišiel približne o 0,77 % príjmov verejnej správy (2021). „Samozrejme by záležalo na riešení celej situácie, avšak Eustream prepraví ročne viac ako 90 % plynu, ktorý nekončí v slovenskom priemysle alebo domácnostiach,“ uviedol FinStat v analýze.

Celkový objem prepraveného plynu sa v ostatných rokoch znižoval. Kým v roku 2019 sa cez slovenské územie prepravilo 69,1 miliárd kubických metrov plynu, tak v roku 2021 to bolo 41,1 miliárd kubických metrov. Slovensko pritom spotrebuje zhruba 5 miliárd kubických metrov plynu, čiže približne 10 % z ročnej prepravy plynovodu.

Do rakúskeho Baumgartenu išlo v minulom roku okolo 80 % prepraveného plynu. Na Ukrajinu cez Veľké Kapušany tieklo približne 10 % plynu a necelé percento sa prepravilo cez Lanžhot do Českej republiky. Zvyšok plynu ostal na Slovensku pre konečných spotrebiteľov alebo tiekol do Maďarska cez Veľké Zlievce.

V súčasnosti hrozí pozastavenie alebo obmedzenie dodávok z Ruska smerom do Európskej únie. „Dôsledkom by boli výpadky v dodávkach plynu pre priemysel a aj domácnosti. Zároveň by obmedzenie dovozu z Ruska priamo zasiahlo Eustream, a v konečnom dôsledku aj SPP, držiaci 51 % akcií spoločnosti SPP Infrastructure, ktorá je stopercentným vlastníkom spoločnosti Eustream,“ uviedol FinStat.

Podľa Inštitútu finančnej politiky dostane štát prostredníctvom dividend z energetických podnikov 400 až 600 miliónov eur, pričom najväčší podiel má práve SPP. V roku 2019 boli štátu vyplatené dividendy vo výške 512 miliónov eur, z čoho 70 % tvorila dividenda z SPP, a v roku 2020 boli celkové dividendy vo výške 443 miliónov eur, pričom dividenda z SPP tvorila 54 %, teda 239 miliónov eur.

SITA

By Archa21