Zachránené video, ktoré je od roku 2020 blokované. Vízia budúcnosti podľa Veľkého Resetu:

Každoročné stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF) koncom januára vo švajčiarskom Davose dáva dokopy lídrov medzinárodného podnikania a politických lídrov, ekonómov a ďalších význačných jednotlivcov, aby diskutovali o globálnych otázkach.

Kto je Svetové ekonomické fórum (WEF) a o čo sa snaží

Poháňané víziou vplyvného generálneho riaditeľa Klausa Schwaba je WEF hlavnou hnacou silou dystopického „Veľkého Resetu“, tektonického posunu, ktorý má zmeniť to, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme jeden s druhým.

Veľký Reset so sebou nesie transformáciu spoločnosti, vedúcu k trvalým obmedzeniam základných slobôd a k hromadnému sledovaniu.

Zároveň sú tejto vízii obetované celé odvetvia kvôli podpore monopolov a hegemónie farmaceutických korporácií, veľkých technologických a dátových gigantov, Amazonu, Googleu, veľkých globálnych reťazcov, odvetví digitálnych platieb, biotechnologických koncernov, atď.

Využívajúc na presadenie tejto transformácie lockdowny a reštrikcie COVID-19, sa Veľký Reset zavádza pod pláštikom „Štvrtej priemyselnej revolúcie“, v ktorej sú staršie podniky doháňané k bankrotu alebo pohlcované monopolmi, účinne zatvárajúc obrovské odvetvia predkovidovej ekonomiky.

Ekonomiky sa „reštrukturalizujú“ a mnohé povolania budú vykonávať stroje, riadené umelou inteligenciou.

V krátkom videu uverejnenom na sociálnej sieti WEF predpovedá, že okolo roku 2030 „nebudete nič vlastniť a budete šťastní.“ Vyobrazená je šťastne sa usmievajúca tvár, zatiaľ čo dron doručuje do domácnosti nejaký produkt, nepochybne objednaný online a zabalený v obrovskom sklade Amazonu:

„Na výrobe, balení ani doručení tohto produktu sa nepodieľali žiadni ľudia; buďte si istí, že je bez vírusov a baktérií“– pretože ešte aj v roku 2030 budú potrebovať plne udržiavať pri živote svoj naratív strachu z infekčných patogénov a zachovávať si úplnú dominanciu nad populáciou.

Vízia budúcnosti podľa Svetového ekonomického fóra

Tí bez práce (a bude ich veľa) by mohli dostávať nejaký druh univerzálneho základného príjmu a mohli by sa im odpísať ich dlhy.

Zadlženosť a bankroty v masívnej miere sú totiž zámerným výsledkom lockdownov a reštrikcií. Ako protihodnotu k odpusteniu dlhov svoje aktíva odovzdajú štátu, či presnejšie finančným inštitúciám, pomáhajúcim tento Veľký Reset riadiť.

WEF hovorí, že verejnosť si bude všetko, čo potrebuje, „prenajímať“: zbaviac ju práva na vlastníctvo pod zámienkou „udržateľnej spotreby“ a „záchrany planéty“. Samozrejme, úzka elita, ktorá tento veľký reset spustila, bude vlastniť všetko.

Zmeny osobnej identity

Čo sa stane s našou spoločenskou a osobnou identitou? Budú vymazané v snahe o zmenu a štandardizáciu ľudského správania a všetkého, čo robíme?

Miliardárska trieda, ktorá túto agendu presadzuje, si myslí, že môže vlastniť prírodu a všetkých ľudí a oboje mať pod kontrolou, či už napríklad prostredníctvom geoinžinierstva atmosféry, genetickej úpravy pôdnych mikróbov alebo odvádzaním lepšej práce než príroda výrobou biosyntetizovaných umelých potravín v laboratóriu.

Nazdávajú sa, že môžu ukončiť históriu a znovu objaviť koleso prebudovaním toho, čo znamená byť človekom. A myslia si, že to môžu dosiahnuť do roku 2030. Ide o chladnú dystopickú víziu, ktorá chce doslova cez noc vymazať tisíce rokov kultúry, tradície a zaužívané postupy.

A mnohé z tých kultúr, tradícií a zaužívaných postupov sa vzťahujú k potravinám a tomu, ako ich vyrábame a k našim hlboko zakoreneným spojeniam s prírodou.

Uvážte, že mnohé z dávnych rituálov a osláv našich predkov vznikli na základe príbehov a mýtov, ktoré im pomáhali vyrovnávať sa s niektorými najzákladnejšími problémami existencie, počnúc smrťou až po znovuzrodenie a plodnosť. Tieto kultúrne zakorenené predstavy a postupy slúžili k posväteniu ich praktického vzťahu s prírodou a jej roly v udržiavaní ľudského života.

Aby sme ocenili dôležitý vzťah medzi kultúrou, poľnohospodárstvom a ekológiou a tiež životnú dôležitosť monzúnu a sezónnej sadby a zberu úrody, úplne nám stačí pozrieť sa do Indie.

Z vidieka vychádzajúce presvedčenia a prírodou nasiaknuté rituály pretrvávajú, dokonca aj medzi Indmi, žijúcimi v mestách.

Tieto sú zviazané s tradičnými systémami poznania, v ktorých živobytie, ročné obdobia, potrava, varenie, spracovanie, výmena semien, zdravotná starostlivosť a odovzdávanie poznania všetko vzájomne súvisí a vytvára esenciu kultúrnej diverzity v samotnej Indii.

Hoci priemyselný vek viedol k oslabeniu spojenia medzi potravou a prírodným prostredím, lebo sa ľudia sťahovali do miest, tradičné „potravinové kultúry“ – postupy, postoje a presvedčenia sprevádzajúce produkciu, distribúciu a spotrebu potravín – stále prekvitajú a zdôrazňujú naše pretrvávajúce spojenie s poľnohospodárstvom a prírodou.

Zdroj: Badatel.net

Zdroj videa: Zdenek Kedroutek

Video aj tu: Chceme Slobodu

By Archa21