Súdny dvor Európskej únie v stredu 16. februára zamietol žalobu Maďarska a Poľska na spojenie právneho štátu a európskych fondov. Podľa sudcov v Luxemburgu je podmienenosť čerpania peňazí dodržiavaním princípov právneho štátu v súlade s právom Únie. EÚ zavedením pravidla, ktoré má ochrániť spoločný rozpočet pred zneužívaním, neprekročila svoje právomoci, konštatoval súd k jednej z hlavných námietok Varšavy a Budapešti. Európska komisia, ktorá čakala na výrok únijnej justície, bude teraz môcť mechanizmus prvýkrát využiť, pokiaľ Poľsko a Maďarsko nevypočujú jej výhrady týkajúce sa napríklad nezávislosti justície.

Únijné inštitúcie niekoľko rokov vedú s oboma krajinami konania kvôli obave, že tieto štáty porušujú európske hodnoty, ako je nezávislosť justície, pluralita médií či akademickej slobody. Členské štáty sa však aj kvôli bezvýslednosti tejto procedúry predvlani napriek odporu Poľska a Maďarska zhodli s Európskym parlamentom na zavedení podmienenosti, ktorá dáva komisii možnosť obmedziť vyplácanie unijných fondov.

Vlády vo Varšave a Budapešti sa vlani spoločne obrátili na súd s tým, že EÚ porušuje svoje právomoci a nemala by problémy týkajúce sa právneho štátu spájať s riadením rozpočtu. Podľa nich tento problém rieši už spomínané konanie.

Podľa sudcov je však nová podmienenosť legitímnou snahou ochrániť rozpočet a nevzťahuje sa všeobecne na všetky prípady porušovania právneho štátu. „Cieľom nariadenia je teda chrániť rozpočet Únie pred zásahmi vyplývajúcimi dostatočne priamo z porušovania zásad právneho štátu, a nie sankcionovať toto porušovanie ako také,“ konštatoval súd.

Európska sloboda? Zostala len nechutná totalita

Môj odkaz europapalášom: Sedíte tu pyšne ako 🦚 pávy, ako nejakí páni Európy, ktorí si myslia, že môžu všetkým diktovať a trestať každého, kto s nimi nesúhlasí. Ste fakt mimo. Úplne ste stratili kontakt s realitou. Nie, toto nie je 🇪🇺 EÚ do ktorej sme vstupovali. Toto je už len nechutná politická totalita! Vôbec sa nečudujem, že 🇬🇧 Veľká Británia z EÚ vystúpila, napísal na sociálnej sieti europoslanec Ing. Milan Uhrík, PhD.

Video:

Zdroj

By Archa21