DOKUMENT: Trestné oznámenie ohľadom nútenia ľudí prekrývať si horné dýchacie cesty formou nátlaku, diskriminácie a apartheidu zo strany príslušníkov Policajného zboru SR zneužívajúcich svoje právomoci

Súčasťou trestného oznámania je aj právna analýza vypracovaná s pomocou bývalého ministra spravodlivosti SR JUDr. Štefana Harabina s celou genézou a so spisovými značkami. Úvod a záver je maximálne stručný a vecný.

Obsah anonymizovaného trestného oznámenia:

Zdroj: InfoVojna

www.infovojna.bz

By Archa21